AKTUALNO‎ > ‎

SKUPŠČINA SZPS 2014

objavljeno: 14. feb. 2014 09:44 avtor: Rok Štupar
Na podlagi statuta SZPS sklicuje predsedstvo SZPS redno letno SKUPŠČINO, ki bo
v soboto dne 1. 3. 2014 ob 9.00 v Ljubljani
(Lokacija: sejna dvorana podjetja Dobra hiša v Stegnah, Stegne11A, Ljubljana)
 
Predlagam naslednji dnevni red:
1.               Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti,
2.               Izvolitev delovnega predsedstva
3.               Potrditev zapisnika lanske skupščine, potrditev dnevnega reda
4.               Poročilo predsednika zveze, razprava in sprejem
5.               Poročilo predsednika NROI, razprava in sprejem
6.               Finančno poročilo 2013, razprava in sprejem
7.               Poročilo predsednika NO, razprava in sprejem
8.               Finančni plan 2014, razprava in sprejem
9.               Stanje članstva v SZPS in potrditev območnih direktorjev
10.           Obravnava in sprejem pravilnikov SZPS
11.           Razno
12.           Zaključek skupščine
 
 
UDELEŽBA NA SKUPŠČINI
Vsak član pošlje na skupščino dva predstavnika, ki imata skupaj en glas. Če je prisoten samo en predstavnik člana, ima ta en glas. Ena oseba ne more zastopati dveh ali več društev.
Glasovati smejo le člani, ki imajo do dneva skupščine plačali poravnane vse finančne obveznosti do zveze.
Člani nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča prisostvujejo skupščini brez pravice do odločanja, če niso hkrati tudi predstavniki. Članom predsedstva, ki so hkrati predstavniki člana, lahko skupščina prizna vse pravice in dolžnosti predstavnikov, razen odločanja o zadevah, ki se nanašajo na njihovo delo in razrešnico.
 
POOBLASTILA
Ob prihodu na skupščino se oglasite pri predstavniku predsedstva, ki mu izročite pisno pooblastilo za zastopanje in kopijo potrdila o plačilu obveznosti (če je bilo to izvedeno manj kot 4 dni pred skupščino). Predstavnika prejmeta glasovalni karton. Brez pisnega pooblastila na skupščini ne bo mogoče sodelovati.
 
DELO NA SKUPŠČINI
Delo na skupščini bo potekalo po poslovniku. Gradivo za skupščino je na voljo na spletni strani www.ipsc.si/szps/dokumentacija in/ali na portalu SZPS pod dokumenti, kamor dostopate s svojim IPSC e-poštnim naslovom in geslom (če potrebujete navodila za uporabo te funkcije ali novo geslo, jih zahtevajte po elektronski pošti poslani z registriranega klubskega e-naslova na info). Na ta naslov pošljite tudi vse predloge za skupščino.
 
Prosim, da se skupščine preko svojih predstavnikov zagotovo udeležite in tako pripomorete k uresničevanju ciljev vašega društva in zveze.
Comments