NROI

NACIONALNO ZDRUŽENJE SODNIKOV- NROI

Sestava nacionalnega sodniškega združenja (NROI):

- predsednik Kasim Veladžić (031-730-216)

- sodniki NROI