Muat Turun‎ > ‎

PT 06 - PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

PENTAKSIRAN KERJA KURSUS

Tugas-tugas Ketua Sub-Unit Kerja Kursus

 • Penyelaras Pentaksiran Kerja Kursus Institut.
 • Mengurus segala perkara berkaitan taksiran kerja kursus termasuk penilaian Praktikum ,Gerko, Ujian Lisan dan Ujian Amali.
 • Menyimpan, merekod dan mengurus JSU(Jadual Spesifikasi Ujian), JPT(Jadual Penentuan Tugasan), Soalan Peperiksaan, PMM (Peraturan Memberi Markah) dan dokumen berkaitan Pentaksiran.
 • Merancang perlaksanaan semua jenis Taksiran Kerja Kursus (Amali, Lisan, Bina Insan Guru, Kokurikulum, Praktikum, dan Projek Khas) Peringkat Jabatan / Institut.
 • Menyelaras dan memantau perlaksanaan semua jenis Taksiran Kerja Kursus Peringkat Jabatan / Institut.
 • Menyimpan dan merekod markah dan keputusan semua jenis taksiran kerja kursus.
 • Menguruskan perlantikan penyelaras mata pelajaran.
 • Bertanggung jawab kepada kawalan mutu dan kawalan keselamatan taksiran dan kerja kursus peringkat Institut.
 • Bertanggungjawab untuk memilih, menyimpan dan merekodkan sampel kerja kursus untuk tujuan moderasi.
 • Menyelaras pelaksanaan moderasi taksiran kerja kursus:

:: Peringkat Jabatan
:: Peringkat Institut
:: Peringkat Zon
:: Peringkat Pusat

 • Mengurus perlantikan pemeriksa / moderator kerja kursus.
 • Menyediakan analisis keputusan taksiran kerja kursus untuk dibawa ke mesyuarat JKPPIPG bagi menentukan kelayakan calon menduduki peperiksaan
 • Mencatat minit mesyuarat Jawatankuasa Peperiksaan dan Penilaian Institut Pendidikan Guru
 • Menganggotai Jawatankuasa Persijilan Konvokesyen
 • Tugas-tugas lain yang diarah oleh Ketua Unit, Pengarah IPG atau Bahagian Pendidikan Guru.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
View Download
  531k v. 1 Feb 9, 2010, 11:26 PM Unit Peperiksaan
ĉ
View Download
  36k v. 1 Jul 16, 2010, 1:14 AM Unit Peperiksaan
Ċ
View Download
Hasil Pembelajaran ( Learning Outcomes)  25k v. 1 Jul 19, 2010, 8:54 PM Unit Peperiksaan
Ĉ
View Download
  38k v. 1 Feb 9, 2010, 11:16 PM Unit Peperiksaan
Ĉ
View Download
  20k v. 1 Feb 9, 2010, 11:17 PM Unit Peperiksaan
Ĉ
View Download
  38k v. 1 Feb 9, 2010, 11:22 PM Unit Peperiksaan
Ĉ
View Download
Sila catatkan jenis kerja kursus (PROJEK / KKP).Diruang tajuk catatkan topik / tajuk berkaitan dengan kerja kursus berdasarkan PRO FORMA. Dalam ruang KKBI catatkan aktiviti kerja kursus yang diberi dan tandakan domain/aras dalam ruang yang disediakan.  30k v. 1 Jul 16, 2010, 1:04 AM Unit Peperiksaan
ĉ
View Download
  25k v. 1 Jul 16, 2010, 1:13 AM Unit Peperiksaan
ĉ
View Download
  25k v. 1 Jul 16, 2010, 1:12 AM Unit Peperiksaan
Comments