Català | Castellano | English

Preinscripció a les campanyes d'excavació de 2018


Aquest any 2018 el Centre d'Estudis Martorellencs té programades dues campanyes d'excavació, vinculades al conjunt que formen els jaciments situats dins l'antic priorat de Sant Genís de Rocafort a Martorell: el monestir de Sant Genís de Rocafort i l'església i assentament de Santa Margarida.

Les campanyes es duran a terme en dates separades i les persones interessades es poden inscriure independentment a una de les dues intervencions o a ambdues.

Des del 18 d'abril i fins el 31 de maig, es pot fer la preinscripció per a participar-hi

El nombre de places disponibles és limitat. La selecció es farà considerant els següents criteris:
 • Haver participat anteriorment a l'excavació a Santa Margarida
 • El grau de disponibilitat en dates i horaris
 • L'experiència en excavacions arqueològiques. Es reserva un nombre de places per a persones sense experiència
La selecció de participants, conforme si han pogut ser admesos o no, es comunicarà a partir del dia 4 de juny

Calendari, horaris i organització
I campanya d'excavació al monestir de Sant Genís de Rocafort
Calendari: 
La campanya d'excavacions es desenvoluparà entre els dies 25 de juny i el 7 de juliol

Horari de treball:
De dilluns a dissabte, de 8 a 14 (treball de camp) i de 17 a 19 (treball de laboratori)

Treballs a realitzar:
Es preveu l'excavació al sector sud de l'església de Santa Genís, en l'espai que ocupaven el claustre i part de les dependències monàstiques. Els treballs comprendran: 
 • Excavació arqueològica,
 • Registre i documentació d'Unitats Estratigràfiques
 • Neteja i documentació de materials arqueològics
 • Planimetria de camp


XXXVII campanya d'excavació a Santa Margarida
Curs de formació en recerca arqueològica
Calendari: 
La campanya d'excavacions es desenvoluparà entre els dies 9 i 27 de juliol

Horari de treball:
De dilluns a divendres, de 8 a 13 i de 16:30 a 20 hores

Treballs a realitzar:
Es preveu l'excavació al sector oest del jaciment, amb estructures i necròpolis des del segle VI al XVI.  Els treballs comprendran: 
 • Excavació arqueològica,
 • Registre i documentació d'Unitats Estratigràfiques
 • Neteja i documentació de materials arqueològics
 • Planimetria de camp i aplicacions informàtiques
 • Utilització de bases de dades i sistemes d'informació geogràfica aplicades a l'arqueologia
 • Utilització del programari SigArq
La campanya es complementa amb diverses activitats de formació relacionades amb els processos de registre i documentació, amb l'aplicació de mitjans informàtics.


En ambdós casos l’organització facilita allotjament i manutenció gratuïts pels participants a les instal·lacions de la masia de Santa Margarida, en les dates indicades. Les persones que els calgui poden fer ús de les instal·lacions durant els caps de setmana de la campanya.