Recursos bibliogràfics

Per al desenvolupament dels propis projectes de recerca que es fan des del CEM ens ha calgut dotar-nos d'eines que ens facilitin la localització i l'accés a les fonts bibliogràfiques que utilitzem.

Alhora, a la nostra seu social custodiem el Fons bibliogràfic Bujons, que actualment tenim en procés de catalogació i estudi. En una primera fase, hem completat la dels llibres que corresponen al període 1548 - 1799.

Pensem que aquest recursos bibliogràfics han d'estar a l'abast de tothom. A través de l'aplicació de gestió bibliogràfica Zotero podeu accedir a les referències bibliogràfiques i a l'estudi del Fons bibliogràfic Bujons

Podeu accedir a aquests recursos a  través dels enllaços del menú d'aquest web.

Aquest projecte és possible gràcies a la col·laboració dels integrants del CEM i al suport de l'Ajuntament de Martorell. Les persones que ho desitgin també hi poden col·laborar enviant-nos referències a publicacions que no figuren a la base de dades, mitjançant el nostre correu electrònic:

 intranetcem@gmail.com