Contact

Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară - CENAFER

Sediul central

Adresă:
Calea Griviţei, Nr. 343, Sector 1, cod 010716, Bucureşti, România

    Secretariat:
Tel:        0310.808.602
Fax:       0310.808.602

Director General:                  Dionisie-Daniel ARDELEAN
Director General Adjunct:   Georgeta JECU

    Direcţii:
Director Coordonare-Programe: Bogdan Sever JIMAN
        Telefon: 0310.808.604
Director Studii: Daniel BRÎNDUŞ
        
Direcţia Economică: Florin PUȚANU
        Tel/Fax: 0310.808.605 
    Servicii:
Serviciul Achiziţii Publice: Dan ZAMFIRESCU
        Tel/Fax: 0310.808.608
Biroul Contracte şi Tarife: 
        Telefon: 0310.808.606
Biroul Juridic, Contencios: Maria DIACONU
        Telefon: 0310.808.607
        

  Centrul patrimoniului muzeistic şi documentare tehnică feroviară

Adresă:
Calea Griviţei, Nr. 193B, Sector 1, cod 010753, Bucureşti, România

Director CPMDTF:    Mircea DOROBANŢU 
Tel/Fax:                     0310.808.610
Email Muzeu CFR:   muzeu.cfr@cenafer.ro