Evaluare competenţe profesionale


> ANUNŢ referitor la perioada de desfăşurare a examenelor de evaluare pe anul 2013 [descarcă]
> CALENDARUL
întâlnirilor pentru elaborarea planurilor cadru de instruire pe anul 2013.  [descarcă]
> FIŞA DE EVIDENŢĂ A AUTOINSTRUIRII. {Fişa se completează de către personalul  cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei trenurilor, cuprins în programul de formare profesională continuă prin activităţi de autoinstruire profesională continuă, conform planului cadru.Pentru participarea la examenul de verificare profesională continuă, fiecare participant va completa fişa de evidenţă a autoinstruirii, cu activităţile desfăşurate şi  metodele de autoinstruire folosite}.[descarcă]
> DECIZIA 93 a Directorului General al CENAFER  (procedură bareme 2012) [descarcă]
> ANUNŢ afişare întrebări [descarcă]
> OMTI 815/12.10.2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la
CENAFER
  [descarcă]
> CATALOGUL competenţelor profesionale pentru funcţiile deţinute de personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei (2010) [descarcă]
> METODOLOGIE comună CENAFER-ASFR (avizare proceduri specifice proprii - art.4 OMTI 815/2010) [descarcă]
> TARIFE  pentru activităţile specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER (OMTI 1522/2012) [descarcă]

PLANURI CADRU DE INSTRUIRE PENTRU ANUL 2013
A. FUNCŢII: M/C

                                    Acar [descarcă]
                                    Frânar [descarcă]
                                    Păzitor barieră [descarcă]
                                    Revizor ace [descarcă]
                                    Conductor tren [descarcă]
                                    Şef tren [descarcă]
                                    Manevrant vagoane [descarcă]
                                    Şef manevră [descarcă]
                                    Magaziner [descarcă]
                                    Impiegat de mişcare [descarcă]
                                    Şef staţie trafic [descarcă]
                                    Şef staţie OTF [descarcă]
                                    Operator circulaţie [descarcă]

B. FUNCŢII: SCB, TTR, IFTE

                                    Electromecanic SCB [descarcă]
                                    Electromecanic IFTE – LC [descarcă]
                                    Electromecanic TTR [descarcă]
                                    Montator TTR [descarcă]
                                    Montator IFTE – LC [descarcă]
                                    Montator SCB [descarcă]
                                    Dispecer energetic feroviar [descarcă]
                                    Şef district SCB [descarcă]
                                    Şef district TTR [descarcă]
                                    Şef district IFTE - LC [descarcă]

C. FUNCŢII: MR

                                    Revizor tehnic vagoane [descarcă]
                                    Conducător tren ajutor [descarcă]
                                    Conducător tren macara [descarcă]
                                    Macaragiu tren intervenţie [descarcă]
                                    Mecanic de locomotivă [descarcă]
                                    Mecanic drezină pantograf [descarcă]
                                    Mecanic maşini grele de cale [descarcă]
                                    Mecanic maşini grele sudura căii [descarcă]
                                    Mecanic ajutor de locomotivă [descarcă]
                                    Şef district exploatare utilaje [descarcă]

D. FUNCŢII: L

                                    Sudor din activitatea de întreţinere cale şi aparate cale [descarcă]
                                    Revizor cale şi/sau puncte periculoase [descarcă]
                                    Picher [descarcă]
                                    Şef echipă întreţinere lucrări artă [descarcă]
                                    Şef echipă întreţinere cale [descarcă]
                                    Maistru lucrări artă [descarcă]
                                    Maistru construcţii, modernizare-reabilitare, reparare şi întreţinere linii [descarcă]
                                    Maistru lucrări construcţii, modernizare-reabilitare, reparare şi întreţinere lucrări artă [descarcă]
                                    Maistru sudura căii [descarcă]
                                    Şef district poduri [descarcă]
                                    Şef district linii [descarcă]

E. RESPONSABIL SC

                                    Responsabil SC LFI [descarcă]
                                    Responsabil SC FF-L [descarcă]
                                    Responsabil SC FF-IFTE [descarcă]
                                    Responsabil SC FF-SCB [descarcă]
                                    Responsabil SC FF-TC [descarcă]