Autorizare

TARIFE pentru activităţile specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER (OMTI 1522/2012) [descarcă]

METODOLOGIE privind desfăşurarea activităţii de examinare şi autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei [descarcă]

CONDIŢIILE şi DURATELE  minime de instruire şi de stagiu în vederea autorizării [descarcă]

OMTCT 2262/2005
privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar [descarcă]