ระบบปฏิบัติการ ‎(Operating System)‎

วีดีโอระบบปฏิบัติการ Android


เข้าร่วมโครงการ"Echo VE Workshop"


วีดีโอเข้าร่วมโครงการ Echo VE Workshop

อุปกรณ์ต่อพ่วง และPort ต่างๆ


การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
คำอธิบายการใส่ข้อมูลลงใน ผลงานดีเด่น แต่ละชิ้นงาน
ควรประกอบด้วย (ข้อความสีแดงสามารถลบทิ้งได้ หรือ
เขียนเกรินนำสั้น ๆ)
ชื่อผลงานดีเด่นชื้นที่ 1
ชิ้นงาน...........................
 เขียนเกรินนำสั้น ๆ ...คำอธิบายการใส่ข้อมูลลงใน ผลงานดีเด่น แต่ละชิ้นงาน
ควรประกอบด้วย (ข้อความสีแดงสามารถลบทิ้งได้ หรือ
เขียนเกรินนำสั้น ๆ)
ชื่อผลงานดีเด่นชื้นที่ 2
ชิ้นงาน...........................
 เขียนเกรินนำสั้น ๆ ...คำอธิบายการใส่ข้อมูลลงใน ผลงานดีเด่น แต่ละชิ้นงาน
ควรประกอบด้วย (ข้อความสีแดงสามารถลบทิ้งได้ หรือ
เขียนเกรินนำสั้น ๆ)
ชื่อผลงานดีเด่นชื้นที่ 3
ชิ้นงาน...........................
 เขียนเกรินนำสั้น ๆ ...คำอธิบายการใส่ข้อมูลลงใน ผลงานดีเด่น แต่ละชิ้นงาน
ควรประกอบด้วย (ข้อความสีแดงสามารถลบทิ้งได้ หรือ
เขียนเกรินนำสั้น ๆ)
ชื่อผลงานดีเด่นชื้นที่ 4
ชิ้นงาน...........................
 เขียนเกรินนำสั้น ๆ ...คำอธิบายการใส่ข้อมูลลงใน ผลงานดีเด่น แต่ละชิ้นงาน
ควรประกอบด้วย (ข้อความสีแดงสามารถลบทิ้งได้ หรือ
เขียนเกรินนำสั้น ๆ)
ชื่อผลงานดีเด่นชื้นที่ 5
ชิ้นงาน...........................
 เขียนเกรินนำสั้น ๆ ...คำอธิบายการใส่ข้อมูลลงใน ผลงานดีเด่น แต่ละชิ้นงาน
ควรประกอบด้วย (ข้อความสีแดงสามารถลบทิ้งได้ หรือ
เขียนเกรินนำสั้น ๆ)
ชื่อผลงานดีเด่นชื้นที่ 6
ชิ้นงาน...........................
 เขียนเกรินนำสั้น ๆ ...
ข่าวสารคอมพิวเตอร์


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ logo ศอส
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น png

               
       
  
  
  
  
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น png

               

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้น png