Unitat 1‎ > ‎

C.1 Esforç de tracció

L’esforç de tracció es produeix quan dues forces oposades (de sentit contrari) actuen sobre un cos i tendeixen a estirar-lo o allargar-lo. És el cas, per exemple, del cable que mou un ascensor, dels cables que subjecten un pont penjant o dels cables que eleven la càrrega d’una grua.

En aquest cas, la resistència del cos depèn bàsicament, a més del material, de la seva secció o gruix. La forma no hi influeix gaire. Aquest tipus d’esforç pot arribar a provocar el trencament del cos. 

Els cossos que han de ser sotmesos a tracció poden ser flexibles, però no han de ser gaire elàstics. Els fils, les cordes i els cables són elements resistents a la tracció, principalment si són gruixuts i d’acer, que és un material molt resistent. Els fi ls i les cordes de fires sintètiques, com ara el niló, són també molt resistents i molt utilitzats en nombroses aplicacions. Finalment, les fibres naturals, com ara el cotó, són materials prou resistents, però no tant com els anteriors.

El cable del telefèric suporta un esforç de tracció.Comments