Unitat 1‎ > ‎

B.5 La duresa

Si un material costa molt de ratllar o de penetrar amb un altre, com ara el vidre o l’acer, diem que és un material dur. Ara bé, si el material (guix, argila, fustes naturals, etc.) és molt fàcil de ratllar o de penetrar, diem que és tou.

La duresa és la propietat que indica l’oposició que ofereix un material a ser ratllat o penetrat.

No hem de confondre la duresa amb la tenacitat o la resistència. Precisament el vidre és un material molt dur, però, alhora, és molt poc tenaç (és fàcil de trencar amb un cop). La fusta natural, en canvi, és un material bastant tou; però, al mateix temps, és resistent a determinats esforços.

Activitats
4.  Anomena cinc materials que consideris resistents.

Justifica la resposta basant-te en aplicacions d’aquests materials en què creguis que han de ser resistents.

5.  Anomena tres objectes elàstics i tres de fràgils.

6.  Diferencia la ductilitat i la mal·leabilitat.

7.  Omple la taula següent. Posa una creu a les caselles que consideris que corresponen a la propietat més rellevant de cada material, i un signe menys a les menys rellevants. Discuteix les respostes amb els teus companys.
8.  Ordena els materials de la taula anterior de més dur a menys dur.
Comments