Unitat 1‎ > ‎

B.2 Tenacitat i fragilitat

Un martell és una eina que serveix per picar a cops, i la seva característica tècnica més important és que suporta cops sense trencar-se. També hi ha materials que es dobleguen, s’aixafen, etc., però no hi ha manera de trencar-los. Els materials que tenen aquesta propietat s’anomenen tenaços. Els metalls, les fustes i alguns plàstics són materials que tenen una gran tenacitat.

La tenacitat és la propietat que tenen alguns materials de suportar forces i cops sense trencar-se.


La propietat contrària a la tenacitat és la fragilitat. Si un material, com ara el vidre, es trenca fàcilment en rebre un cop o en intentar-lo doblegar, diem que és un material fràgil.

És fàcil confondre la resistència amb la tenacitat. Un material pot ser fràgil o poc tenaç, però en canvi pot ser molt resistent a alguns esforços, i a l’inrevés.

El vidre és un material fràgil (en ser copejat, es trenca fàcilment). En canvi, és un material bastant resistent a alguns esforços: s’utilitza per fabricar taules, prestatgeries, fi nestres, peixeres, etc.

Tot i ser un material fràgil, el vidre és bastant resistent a alguns esforços.
Comments