Unitat 1‎ > ‎

A.1 Les forces

Habitualment diem que fem força quan aguantem o aixequem un cos, l’empenyem per desplaçar-lo o bé quan intentem deformar-lo.

Una força és una acció capaç de produir o modificar l’estat de repòs o de moviment d’un cos o de produir-hi deformacions. La unitat de força, en el sistema internacional de mesura és el newton (N).

De fet, les forces no es poden veure, però sí que podem observar o notar-ne els efectes. Normalment, aquests efectes es produeixen per contacte entre dos cossos, però també es poden originar a distància, com passa amb els imants o amb el pes d’un objecte, que es deu a la força de la gravetat.

Segons com actuïn les forces, els efectes que provoquen poden ser molt diferents. Per exemple, no és el mateix aplicar una força a una taula per sobre que per sota o pel costat. Si la hi apliquem per sobre i el valor de la força és prou gran, la taula es podrà aixafar o trencar; si hi apliquem la mateixa força per sota, l’aixecarem; i si hi apliquem la força lateralment, la desplaçarem.
Per indicar com actua una força sobre un cos ho fem mitjançat fletxes. La longitud del segment ens mostra el valor de la força (gran, petita, mitjana...); el mateix segment ens indica la direcció amb què actua i la fletxa n’assenyala el sentit.

Per mesurar forces s’utilitzen uns aparells anomenats dinamòmetres, que consisteixen essencialment en una molla deformable. La deformació ens dóna la força que s’hi aplica.

 


Activitats
1.  Posa cinc exemples d’actuació de forces i explica’n els efectes.

2.  Representa gràficament com actuen les forces dels exemples anteriors.

3.  Si a escola disposeu d’un dinamòmetre, mesureu forces comprovant el pes de diferents objectes de l’aula de tecnologia, com ara eines o materials.

Anoteu-ne el valor en una taula.

Comments