Des d’aquesta pàgina intentarem potenciar  i incrementar la relació de l'escola amb el món del treball, fomentant un coneixement pràctic i crític.

L’objectiu és oferir recursos pedagògics de qualitat als joves estudiants de cicles formatius i batxillerat per tal que coneguin el món laboral i les eines per incorporar-s’hi, així com donar suport al personal docent i empresarial que s’ocupa d’acompanyar-los durant aquest etapa. 

Per poder fer una reflexió sobre la formació en l’empresa, cal fer esment de l’evidència del canvi que en els darrers anys s’ha produït en el món empresarial. De tots és conegut que fa uns anys, els canvis que es produïen en l’activitat empresarial eren previsibles i l’aprenentatge d’una professió i d’uns coneixements específics eren suficients per garantir-ne el futur. Fins ara, el coneixement era limitat i concret. Una àmplia formació acadèmica i l’aprenentatge de certes disciplines específiques, podien garantir l’èxit en el desenvolupament d’un lloc de treball. 

En el moment actual, són molts els elements que incideixen en el futur professional de cada persona i en la continuïtat de cada organització. El futur passa per la societat del coneixement i la comunicació.