Presentació


En aquest espai hi anirem penjant els materials i activitats que anem fent els membres del comitè ambiental de l’institut.

El comitè ambiental està format pels alumnes representants de cada grup de l’ESO, un equip de professors, un membre del PAS (personal d’administració i serveis), dos representants dels pares i un representant de l’ajuntament.

A més a més, també hi participen de manera puntual els alumnes de batxillerat i de cicles formatius. Tots plegats, ens vam començar a reunir a mitjans del curs 2014-15, i esperem que ja hagueu notat la nostra presència en la millora del nostre institut.