Amb aquest lloc web pretenem donar a conèixer i fer ressò  dels esdeveniments que succeeixen al llarg del curs, protagonitzats per qualsevol persona que estigui relacionada amb el nostre institut.

Entenem per esdeveniment qualsevol acció o activitat que comporti un reconeixement públic o no i que sigui fruit de l'esforç individual o col·lectiu.

Ens agradaria publicar el màxim d’accions possible i, per tant, necessitem la col·laboració de tothom. Sempre que vulgueu podeu accedir al formulari que trobareu en aquest enllaç, així ens podreu notificar qualsevol notícia que cregueu que calgui difondre.

Moltes gràcies per la vostra ajuda. Esperem que us agradi aquesta iniciativa.