Presentació

QUÈ ÉS L’AMPA?

És una associació de Pares i Mares que està oberta a totes les famílies que tinguin fills/es estudiant al nostre centre educatiu. LES MARES I ELS PARES HEM DE TENIR UNA ACTITUD ACTIVA, COL•LABORADORA I CORPORATIVA DAVANT TOT EL QUE PASSA AL CENTRE.

QUÈ ES FA AMB ELS DINERS DE LA QUOTA DEL SOCIS?
 • ES COMPRA MATERIAL PER L’ESCOLA : Ordinadors, fotocopiadora, llibres, material educatiu, material esportiu...
 • SUBVENCIONA PART DEL SOU DE LA BIBLIOTECARIA I DOTA DE LLIBRES LA BIBLIOTECA DEL CENTRE.
QUI LA GESTIONA ?

La gestiona una JUNTA formada actualment per un president, vicepresidenta, secretari, tresorer i tres vocals. És molt important que els pares hi participeu i en formeu part.

ACTUALMENT ESTÀ COMPOSTA PER:

 • PRESIDENT                XAVIER RIUS
 • VICEPRESIDENTA       ÀNGELS MARIN
 • SECRETARIA              SUSANA CARRASCO
 • TRESORERA               ANA BELÉN MARIN
 • VOCAL                       JUDIT SERRA
 • VOCAL                       PAQUITA VERDÉS
 • VOCAL                       SÍLVIA SARRI
 • VOCAL                       JOSE CHAMORRO

ACTIVITATS QUE PORTEM A TERME

 • PARTICIPA EN EL CONSELL ESCOLAR I EL CONSELL MUNICIPAL.
 • ORGANITZACIÓ DE XERRADES PELS PARES I ALUMNES.
 • REUNIONS PERIÒDIQUES AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE. S’exposen les inquietuds tant per part dels pares com del professorat i s’intenten solventar.
 • PLA DE L’ESPORT / PLA DE L’ENTORN
 • GESTIONA SUBVENCIONS . Concedides per part de l’Ajuntament ,Generalitat... en benefici dels alumnes del centre.
PER CONTACTAR AMB NOSALTRES:

Per dubtes o suggeriments teniu dos canals :