TITULARS
INFORMACIÓ ACTUALITZADA A LA NOVA WEB   

Durant aquest curs estarà prohibit portar el mòbil al centre.
S'informarà degudament a les famílies i alumnes sobre aquesta mesura durant el primer dia de classe i a les reunions de pares.