Benvinguda


L’Institut Ramon Casas i Carbó és un centre d’educació secundària públic dependent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. A l’Institut s’hi imparteix Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerats de totes les modalitats i els cicles formatius de formació professional de Gestió Administrativa (grau mitjà). A més, són cedides certes instal·lacions per dur a terme un curs del Pla de Transició al Treball (PQPI-PTT) d’Auxiliar de Comerç i Atenció al Públic.


Des d’un punt de vista històric, el centre educatiu prové d’una antiga extensió de l’Institut de Batxillerat de Montcada i Reixac que es trobava ubicada al veïnat de Can Maiol, força allunyat del centre urbà de la població. El 1992 es construí de nova planta l’actual edifici al nucli urbà per respondre a les necessitats d’escolarització. Així doncs, el nou centre s’ocupà provisionalment el curs 1992-1993 i s’inaugurà a finals de 1993. Després de gairebé deu anys el Departament d’Educació va ampliar, rehabilitar i adequar el centre docent: fet que ha permès disposar d’equipaments de primera línia per al Batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.


L’Institut rep el suport de les famílies a través de l'AMPA, de l’Ajuntament i de les empreses del municipi. L'AMPA ofereix serveis a les famílies i financia equipaments i activitats en el centre per a tota la comunitat educativa. L’Ajuntament ho fa a través de les regidories a través de programes adreçats al jovent, activitats de tutoria, serveis i oferta cultural, en especial les d’ensenyament i joventut però amb una notable contribució de la resta. Destaquen entre d’altres pel fet de ser permanents i consolidades: el suport al Pla de Diversificació Curricular “Projecte Timó”, el co–finançament de l’Aula Oberta Municipal per l’alumnat de NEE de risc social, les activitats entorn de l’acció tutorial, les activitats de caire medimabiental i l’oferta de teatre escolar i extraescolar. D’altra banda, les empreses del municipi col·laboren en la formació d’alumnat de cicle formatiu de Gestió administrativa, d’alumnat de batxillerat participant a l’assignatura Estada a l’Empresa i l’alumnat del Pla de Diversificació Curricular “Projecte Timó”.


L’alumnat procedeix majoritàriament de les escoles d’educació primària de la vila i hi roman al llarg de l’etapa; l’absentisme i l’abandonament és marginal. L’alumnat d’NEE disposa d’atenció especialitzada en el propi centre mitjançant els recursos de l’equip psicopedagògic i externs a través dels serveis municipals (Serveis Socials, Aula Oberta Municipal) i l’EAP. Pel que fa a l’educació post–obligatòria en general, el centre rep inscripcions majoritàriament pròpies i en menor grau de l’Escola Marinada i molt menys d’altres centres de la rodalia. Una excepció és el batxillerat d’arts on la presència d’alumnat de poblacions veïnes és notable.


En aquest espai trobaràs un resum de la Guia del Professorat on s'expliquen els aspectes bàsics de funcionament del centre.