Presentació

ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

És un Cicle Formatiu de Grau Mitjà en la modalitat dual. A les nostres instal·lacions hi podràs estudiar tot el currículum relacionat amb els aliments:

  • Primeres matèries
  • Tractaments de transformació i conservació
  • Processament dels aliments
  • Venda i comercialització de productes alimentaris
  • Control de magatzem
  • Seguretat i higiene
  • Manteniment electromecànic
  • Formació i orientació laboral
  • Empresa i emprenedoria
  • Anglès tècnic

La teoria va acompanyada de pràctiques al taller d’elaboració i a la cuina, moltes de les quals són guiades per especialistes reconeguts en la matèria.

Durant el primer curs del cicle es fan 100 h. de pràctiques a l'empresa.

El segon curs, les pràctiques a l'empresa ja són remunerades i tenen una durada de 877 h.

Una vegada acabat el cicle s'obté el títol de TÈCNIC en elaboració de productes alimentaris.

Aquest títol et permet accedir al món laboral i també et dona la possibilitat de seguir en el món educatiu.