Presentació del projecte

#riscosdelaxarxa  @inslavall

Benvinguts al projecte de 3r d'ESO. Tracta dels nous perills que, per l'ús intensiu de la xarxa i dels dispositius digitals, van apareixent cada dia. És un tema que preocupa a tots els nivells, sobretot entre els joves. Els mitjans de comunicació se'n fan ressò, els experts ho estudien i les institucions difonen campanyes de conscienciació. Ara analitzarem aquests riscos i descobrirem formes de reduir-los.


OBJECTIUS
 1. Prendre consciència dels riscos en l'ús de les xarxes.
  • Adonar-se de la petjada digital nostra i dels altres.
  • Conèixer les addiccions més habituals en l’ús de les TIC.
  • Saber descartar les fonts d'informació poc fiables i els enganys de la xarxa.
  • Protegir la pròpia identitat.
 2. Conèixer i difondre els bons usos a la xarxa.
  • Adquirir bones pràctiques.
  • Descobrir les limitacions per edat en l'accés als continguts.
 3. Destriar la informació important.
 4. Desenvolupar l'esperit crític en la utilització de les noves tecnologies.
 5. Aprendre a estructurar, donar contingut, documentar, referenciar i difondre un projecte.
 6. Millorar el nivell de competència en el treball col·laboratiu.
  • Responsabilitzar-se de les tasques lligades al rol en un equip de treball.
  • Gestionar el temps de forma eficient.

METODOLOGIA

El projecte està dividit en tres blocs. Cadascun toca un tema diferent i té els seus continguts. Els professors et guiaran i et proporcionaran enllaços a notícies i webs d'informació rellevant.


BLOCS TEMÀTICS

- Seguretat a la xarxa.
- Ciberassetjament escolar (cyberbullying).
- Addiccions a les noves tecnologies.


MEMÒRIA

La MEMÒRIA recull tota la informació relacionada amb el projecte. Com que treballareu amb tres blocs de continguts, la memòria constarà de tres capítols, un per cada tema.


PRODUCTE FINAL

Cada grup presentarà un producte per a cada bloc temàtic, en tres formats diferents. O sigui: un cartell o pòster, una petita falca de ràdio i un anunci televisiu, els darrers amb una durada d'entre 20 i 30 segons. La setmana abans del projecte, rebreu formació publicitària sobre com dissenyar anuncis i cartells que puguin sensibilitzar i influir en la forma d'actuar de la gent.


Al final, els tres productes formaran part d'una Campanya de sensibilització o PSA (Public Service Announcement). Segons la Viquipèdia, un PSA és un "missatge d'interès públic difós pels mitjans de forma gratuïta, amb l'objectiu de conscienciar, canviar l'actitud i comportament de les persones enfront d'algunes problemàtiques socials”. Es donarà màxima difusió a allò elaborat, per tal que la campanya de sensibilització arribi a la resta d'alumnes del centre, a les famílies i al públic en general.