Presentació del projecte

ECO-recerca

Benvinguts al primer projecte de 4t d'ESO. En aquest projecte treballareu entorn dels productes ecològics. Es farà una recerca a partir de preguntes investigables que proporcionin una visió global dels productes alimentaris ecològics en el nostre entorn proper.

A partir d'una pregunta general, se'n desglossaran d'altres més concretes que es treballaran per grups formats a partir de l'interès personal dels seus components. Un cop contestades les preguntes parcials, es formaran equips d'experts per poder donar resposta a la recerca general plantejada

PREGUNTA DE RECERCA GENERAL

Com impacten els aliments ecològics en el nostre entorn proper?

Respondre la pregunta a nivell de les següents temàtiques:

 • Producció
 • Distribució i comercialització
 • Consum
 • Salut
 • Medi ambient
 • Etiquetatge

PREGUNTES DE RECERCA PARCIALS

Es treballaran des dels grups base. Faran recerca d'un dels següents temes:

1. PRODUCCIÓ

Si tu vols ser productor de productes ecològics, quins factors has de tenir en compte perquè sigui viable i rendible?
 • Tipus de productes
 • Els més venuts
 • Requisits que cal complir
 • Control de plagues
 • ...

2. DISTRIBUCIÓ - COMERCIALITZACIÓ

                Si tu vols ser venedor de productes ecològics, quins factors has de tenir en compte perquè sigui rendible?
 • Procedència dels productes
 • Transport
 • Distribuïdors de la zona
 • Comparativa de preus
 • ….

3. CONSUM

La teva família ha decidit només alimentar-se amb productes ecològics. Quin impacte té aquesta decisió en el dia a dia familiar?
 • Menús
 • Conservació
 • Comparativa de preus
 • Canvis forçats perquè no es troben determinats aliments
 • Restaurants
 • ....

4. SALUT

La teva família ha decidit només alimentar-se amb productes ecològics. Quin impacte té aquesta decisió en la salut i el benestar familiar?
 • Gust dels aliments
 • Conservació
 • Beneficis
 • Estudis que s’han fet sobre el tema o recerques que es fan actualment
 • ...

5. MEDI AMBIENT

Quin impacte té per al medi ambient la producció de productes ecològics?

 • Lluita biològica
 • Normativa
 • Beneficis mediambientals
 • Estudis que s’han fet sobre el tema o recerques que es fan actualment
 • ….

PRODUCTE FINAL

GRUPS BASE

El projecte acabarà amb l'organització d'una fira divulgativa sobre els productes d'alimentació ecològica en la que cada grup exposarà, a través d'un plafó informatiu i una paradeta, el resultat de la seva investigació. Aquesta fira es realitzarà un dia a la tarda a les 16,30h per aprofitar la sortida del centre dels alumnes de primària i la presència de les famílies.

GRUPS D'EXPERTS


Cada grup d'experts ha de redactar un article científic que doni resposta a la pregunta de recerca general, amb l'aportació de cada un dels seus membres que s'haurà especialitzat en una temàtica.


CARPETA APRENENTATGE

La CARPETA D'APRENENTATGE és el document que recull tota la informació relacionada amb el projecte. L'han d'omplir els grups base seguint l'estructura ja marcada. També haurà d'incloure els enllaços als articles científics elaborats pels grups d'experts.