PRESENTACIÓ


Benvinguts al curs de G-Suite (Google Apps For Education).

Aquest site és un espai de creació col·laborativa del grup de treball de l'Institut Joan Coromines. 
L'objectiu és impulsar l'ús de les TAC per una millor gestió i avaluació del procés formatiu i educatiu. 

G-Suite Institut Joan Coromines