Llegir, per què?  • Llegeix i conduiràs, no llegeixis i seràs conduiït. Santa Teresa de Jesús
  • Hom no és qui és per allò que escriu, sinó per allò que llegeix.  Jorge Luís Borges.
  • Estimar la lectura és canviar hores d'avorriment per hores d'infinita companyia..  John Fitzgerald Kennedy
  • Escoltar o llegir sense relfexionar és una feina inútil. Confucio.
  • Mitjançant la lectura ens fem contemporanis de tots els homes, i ciutadans de tots els països.         Antoine Houdar de la Motte.
  • La lectura és una gran aportació d'arguments, la clau per a què els altres t'escoltinGran Wyoming.

Comments