2016-2017‎ > ‎

Rutes literàries

LES RUTES LITERÀRIES del Departament de Castellà del curs 2016- 2017
                         
 
Les rutes literàries són un recurs educatiu que pretén complementar la formació que s’imparteix en l’aula. Aquest recurs, a la vegada que potencia i consolida l’hàbit lector, possibilita que es reconegui i apreciï  la riquesa cultural, artística i lingüística del territori.

En quant al disseny i la metodologia les rutes literàries desenvolupen, des de   diferents perspectives i  continguts que s’han treballat prèviament a l’aula: 

• Un llibre
• Un personatge 
• Un autor rellevant 
• Un context concret
• Una època

Literàriament, permet conèixer directament els llocs que han inspirat als autors: ambients, persones, successos, temes, històries, vivències personals...  

Què es pretén? 

- Suscitar una actitud d’aprenentatge permanent, tant dintre com fora de l’aula.

- Desenvolupar l’hàbit lector com a font d’aprenentatge, coneixement i desenvolupament personal: 

• Llegir per a aprendre.

- Conèixer els aspectes bàsics de la diversitat cultural, natural i social amb el fi de poder valorar-los i respectar-los.

- Apreciar i gaudir del plaer que aporta la lectura, amb l’afegit de poder de vivenciar-la amb intensitat in situ:

• El gust de llegir.

- Fomentar la convivència, l’activitat i el treball en equip.
- Descriure les informacions rellevants i d’interès de cada punt o lloc senyalat, afegint aquella altra informació que es consideri important.

- Lectures de breus fragments literaris al•lusius. 

- El resultat del treball previ serà un dossier documental, -que s'haurà de portar durant el recorregut-; i que constarà, de les informacions bàsiques relatives als punts claus de l’itinerari, complementant-se amb imatges o textos.  

Quines fonts d’informació? 

- Llibres de lectura sobre els indrets de l’itinerari.

- Textos literaris sobre fragments d’obres literàries.

- Banc d’imatges com a suport visual que ajudi a reconèixer els punts claus.

- Audiovisuals com pel•lícules, entrevistes...

- Audicions de musicals, recitals... 

- Directori d’Internet.

En conclusió... 


La proposta de treball entorn als Itineraris Literaris pretén aconseguir la màxima motivació i coneixement dels continguts literaris, al haver-los interioritzat com a vivència, des de la seva preparació fins a l’experiència in situ.

I per què Madrid, Barcelona, Vilanova i Sitges? 

Doncs perquè han estat des de sempre unes ciutats molt vinculades a la literatura. En els seus carrers han viscut o passejat grans autors, han esdevingut escenari de moltes obres literàries o bé han servit de font d'inspiració de tantes altres. 

- Desembre: Ruta literària a Madrid (Renaixement i Barroc).

- Març: Ruta literària per la Barcelona de Don Quixot.

- Maig: Ruta literària a Vilanova (Romanticisme).
                              
Ruta literària a Sitges (Modernisme).

Comments