15-16 anem creixent!

                        Per tot això us animem a escriure en aquestes pàgines i deixar  

Sigues el que vols ser
perquè tens només una vida, en la qual
hi ha una única oportunitat
de fer el que vols.
                                   Sonhe, Clarice Lispector

                                                                                                        Font imatge: coachingparaartistas.com

Subpàgines (1): Alexandre Galí
Comments