Programació i Robòtica


Aprendre a programar ens permet treballar diferents competències, com el pensament analític, el càlcul mental, l’orientació espacial, la comunicació oral… Si, a més, ho relacionem amb la robòtica, podem disposar d’un ampli ventall de propostes innovadores.

En aquest espai WEB us convidem a explorar algunes eines per programar, dissenyar, imaginar.....