Incrementis is een internationaal georiënteerd bureau op het gebied van Zinvolle Leiderschapsontwikkeling. Zinvol in de zin van pragmatisch, doelgericht bezig gaan met wat echt zoden aan de dijk zet. En ook Zinvol in de 'zin' van betekenisvol. Waarde toevoegend aan jezelf, je omgeving en de wereld waarin je leeft. 

We hebben een viertal activiteiten: Executive Career Switch, Executive Onboarding, Executive Coaching, Teamontwikkeling en Organisatieontwikkeling.  "There is nothing clever about not being happy" Arnaud Desjardins