verslag W-dag 4des

Onze school heeft al jarenlang een preventiewerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit een aantal leraren (M. D'hoedt, A. Degraeve, I. Vandekeere, E. Legein, J. Maeren, M. Vermoote, N. Mahieu, I. Waeyaert) die zich in de loop van jaren verdiept hebben in het thema ‘verslavingen’ en wat er aan te doen.

De belangrijkste taak van de werkgroep is het begeleiden van leerlingen die problematisch drugsgebruik vertonen. In overleg met de directie zorgde de werkgroep voor een interventieplan dat duidelijk uiteenzet wat er moet gebeuren als er melding is van een probleem-situatie.

Verder organiseert de werkgroep haar jaarlijkse W-dag, werkt ze samen met VAD (Vereniging voor Alcohol- en andere drugsproblemen) om via enquêtes na te gaan welke knelpunten er op school zijn i.v.m. verslavingen. Daarnaast bestaat er al jarenlang contact met De Sleutel (autoriteit op het vlak van drugspreventie).

Ten slotte ondersteunt de preventiewerkgroep ook andere activiteiten die met weerbaarheid te maken hebben (alcoholpreventie eerste graad, roken …).

Op dinsdag 17 september 2013 organiseerde die werkgroep dan ook voor alle vierdejaars haar jaarlijkse W-dag.  De W staat voor “We weten wat we willen”, een dag in het teken van weerbaarheid tegen allerlei verslavingen.

In de voormiddag kregen de leerlingen o.a. informatie over de werking van De Sleutel (centrum voor hulpverlening bij drugsproblemen) én over de impact van alcohol- en cannabisgebruik op het jonge brein.  Daarnaast luisterden ze naar enkele aangrijpende getuigenissen van ex-verslaafden. Precies die getuigenissen vonden onze leerlingen bijzonder pakkend. Het namiddagprogramma bestond uit een parcours van theoretische en praktische proeven die allemaal een link hadden met weerbaarheid (ons “Sleutelspel”). Het werd even spannend, want de regen dreigde ons programma in de war te sturen, maar gelukkig bleef het gedruppel uit tot we allen (bijna) binnen waren.

We denken dat we met deze dag de leerlingen iets kunnen meegeven dat het puur klassikaal lesgeven overstijgt.  In elk geval hopen we dat de boodschap die uit de verhalen van de ex-verslaafden blijkt nog lang mag nazinderen. De leerlingen kregen van de begeleiders van De Sleutel alvast een pluim voor hun goede inzet en de leerkrachten konden enkel glunderen en genieten van een deugddoend applaus. 

Comments