OudercomitéHet oudercomité is een ontmoetingsplatform waar ouders naar elkaar, maar ook naar leerkrachten en directie een brug kunnen slaan met als doel de ouders nauwer te betrekken bij het onderwijs én de opvoeding van hun schoolgaande kinderen

Het wil de spreekbuis zijn voor alle ouders, dit betreffende algemene en ook praktische aangelegenheden. Men poogt alle ouders te bereiken via bv. een suggestiebus, aanwezigheid op ouderavonden, organiseren van ontspannings- of informatieavonden, enz. Daarnaast is het tevens een vormend kanaal voor ouders en leerlingen omtrent themata die met studie en opvoeding te maken hebben.

Omdat het oudercomité ervan overtuigd is dat het gemeenschappelijk doel van ouders en de gekozen school veel ruimer is dan enkel het nastreven van goede schoolse resultaten, wil het oudercomité daadwerkelijk samenwerken om de jonge mensen op te voeden tot weerbare mensen.