Nieuws‎ > ‎

Excursie aardrijkskunde 6des

Geplaatst 30 apr. 2013 04:06 door Immaculata_De Panne website   [ 2 mei 2013 03:25 bijgewerkt ]

In het kader van de lessen aardrijkskunde werd eind april een studiereis voor alle laatstejaars georganiseerd waarbij de leerlingen d.m.v. kaartoefeningen, terreinwaarnemingen en veldwerk (bodemonderzoek - opmeten van een transect) verschillende landschappen analyseerden. De landschapselementen van de Ijzermonding, het micro-reliëf van de Oudlandpolders in Zoutenaaie en van de Moeren, het plateau van Izenberge en de ZW-Vlaamse heuvels werden verklaard door ze in verband te brengen met geomorfologische processen, geologische structuren en de lithologie. De impact van het menselijk ingrijpen op het landschappelijk uitzicht en het beleven en waarderen van een landschap kwamen ook aan bod.

L. Van Meerbeek

Meer foto's via link.
Comments