Nieuws‎ > ‎

6des - Excursie aardrijkskunde

Geplaatst 12 mei 2015 23:09 door Immaculata_De Panne website   [ 17 mei 2015 22:55 bijgewerkt ]

In het kader van de lessen aardrijkskunde werd in de eerste week van mei een studiereis voor alle laatstejaars georganiseerd waarbij de leerlingen door middel van kaartoefeningen, terreinwaarnemingen en bodemonderzoek (en het opmeten van een transect door de wetenschappers) verschillende landschappen analyseerden.
De landschapselementen van de IJzermonding, het microreliëf van de Oudlandpolders in Zoutenaaie en van de Moeren, het plateau van Izenberge en de ZW-Vlaamse heuvels werden verklaard door ze in verband te brengen met geomorfologische processen, geologische structuren en de lithologie. De impact van het menselijk ingrijpen op het landschappelijk uitzicht en het beleven en waarderen van een landschap kwamen ook aan bod.

L. Van Meerbeek

Meer foto's: KLIK
Comments