Algemene info‎ > ‎

Schoolreglement


https://docs.google.com/a/immaculatainstituut.be/file/d/0BxE39enRPdIBeUZlbkg2YmhWcGM/edit

Het schoolreglement kunt u downloaden door op het icoontje te klikken.

Visie op onderwijs en opvoeding

Jongeren een degelijke vorming bieden, goed onderwijs garanderen en een mensvriendelijke levenshouding meegeven, dat is de doelstelling die de Inrichtende Macht en de school nastreven. Het gaat om een totaalproject dat door een christelijke spiritualiteit gedragen wordt.

Voor de school betekent dit dat we de leerlingen helpen en begeleiden bij het verwerven van kennis, vaardigheden, attitudes, dat we ze willen bijstaan op hun zoektocht naar een antwoord op de godsvraag en de grote levensvragen.


Wij willen onze leerlingen weerbaar maken, zodat ze kritisch weerstaan aan de bedreiging van verschillende vormen van afhankelijkheid en verslaving. Wij willen ze aansporen om in hun honger naar vrijheid te kiezen voor diepmenselijke, evangelisch geïnspireerde levenswaarden: liefde, verzoening, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, eerlijkheid en solidariteit.

Elke ouder, elk personeelslid en elke leerling die deze doelen met ons wil nastreven, is welkom op onze school.


Schoolreglement