דף עבודה -מילות הקישור -

מילות קישור

 

 


מילים המחברות בין מילים או בין משפטים וחלקי משפטים.

 

מילות קישור בין חלקי הדיבר - בתוך משפטים.

 

מילות קישור בין פעלים

·         על נהרות בבל, שם ישבנו (פועל) וגם בכינו (פועל).

·         השחקן בעט (פועל) בכדור ואחר כך רץ (פועל) לכיוון השער.

·         הנערה אכלה (פועל) אך לא שתתה (פועל).

 

מילות קישור בין שמות עצם

·         הבנים (שם עצם) והבנות (שם עצם) מתעמלים בנפרד בשעורי הספורט.

·         קנינו בשוק עגבניות (שם עצם) וגם מלפפונים (שם עצם) טריים.

·         מחירי הדלק (שם עצם) עלו ואילו מחירי הסולר (שם עצם) ירדו.

 

מילות קישור בין תארי-פועל

·         הנהג נסע במהירות (תואר הפועל) ולא בזהירות (תואר הפועל).

·         הקשבנו בדריכות (תואר הפועל) ובמתח לספור (תואר הפועל).

 

מילות קישור בין תארי - השם

·         הוא תלמיד חרוץ (תואר השם) ואחראי (תואר השם).

·         הרי אילת הם ססגוניים (תואר השם ולכן הם מרהיבים (תואר השם).

 


סוגים של מילות קישור על פי המשמעות

 

מילות ניגוד

מילות סיבה

מילות תוצאה

אך

לעומת זאת

אבל

למרות

להפך

אלא

אדרבא

אולם

בניגוד ל

מול

כי

בגלל

מפני ש

כיוון ש

היות ש

משום ש

עקב

לרגל

הואיל ו

לכן

משום כך

לפיכך

כתוצאה מ

בעקבות

על כן

 

מילות ויתור

מילות השוואה

מילות זמן

מילות תכלית

על אף

למרות

אף על פי

אם כי

בכל אופן

בדומה ל

כמו

במקביל ל

בהשוואה ל

כשם ש

כפי ש

במידה ש

כך

בזמן

לפני

אחרי

מאז.. ועד

לאחרונה

בינתיים

בטרם

לפי שעה

בו בזמן

כדי

על מנת

לשם

למען

במטרה ל

בשביל

לבל

פן

 

מילות תוספת

מילות הפחתה

מילת ברירה

מילות תנאי

גם וגם

בנוסף

ו

וכן

יתר על כן

חוץ מ

פרט ל

רק

מלבד

למעט

או

אם

לו

אילולא

בתנאי

אלמלא

 


סוגים של מילות קישור על פי המשמעות - דוגמאות והסברים

 

מילות ניגוד

מילות ניגוד

אך

לעומת זאת

אבל

להפך

אלא

אדרבא

אולם

בניגוד ל

מול

 

הסבר

מילות ניגוד

מציינות

הבדלים

וניגודים.

 

 

 

דוגמאות (א ב)

1.       הייתי עייף אך לא יכולתי להירדם.

2.       יש הסבורים כי העושר גורם לאושר. לעומתם יש הסבורים כי העושר אינו קשור לאושר.

3.       רציתי לצאת לטיול אבל המחיר היה גבוה מידי.

4.       יצאנו בהתלהבות אולם התאכזבנו מאד.

5.       הסערה לא הרתיעה את הדייגים. אדרבא, הם יצאו לים ללא חשש.

6.       בניגוד לדעתך, אני סבור שסרט הקולנוע היה נפלא.

7.       מול דעות השוללים, נמצא רבים המחייבים אכילת קטניות.

8.       לא הצלחתי לשמור על ערנותי. להפך נרדמתי מיד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מילות סיבה

מילות סיבה

כי

בגלל

מפני ש

כיוון ש

היות ש

משום ש

עקב

לרגל

הואיל ו

מחמת

 

הסבר

מילות סיבה מציינות כי דבר מסוים נגרם בגלל דבר אחר.

 

 

 

דוגמאות (א נגרם בגלל ב)

1.       בגלל הגשם, הטיול נדחה.

2.       המשרדים יהיו סגורים לרגל חג הפסח.

3.       משום ששכחתי את המטרייה, נרטבתי בגשם.

4.       מחמת הסופה, קרסו בתי העץ בכפר הקטן.

5.       מערכת החשמל קרסה עקב צריכת יתר.

6.       איני רוצה לקנות שמלה זו, היות ש צבעה אינו הולם אותי.

7.       לא מצאנו מקום חנייה, כי הרחובות נסגרו לתנועה.

 

מילות תוצאה

מילות תוצאה

לכן

משום כך

לפי כך

כתוצאה מ

בעקבות

על כן

בשל כך

 

הסבר

מילות תוצאה מציינות כי פעולה מסוימת הביאה לתוצאה כלשהי.

 

 

דוגמאות (א כתוצאה מכך ב)

1.       כתוצאה ממלחמת המפרץ, עלו מחירי הנפט בעולם.

2.       מחרשת-הברזל עוררה חשש רב, ולכן נמנעו מלהשתמש בה.

3.       בעקבות הורדת הריבית במשק, השתפר המצב הכלכלי.

4.       התמדתי בדיאטה, על כן הצלחתי לרדת במשקל.

5.       אני קורא עיתון מידי יום, בשל כך אני מעודכן בכל המתרחש בארץ ובעולם.

6.       אני רוצה לקנות מכונית, לפיכך אני עובד שעות נוספות.

 

מילות ויתור

מילות ויתור

על אף

למרות

אף על פי (כן)

אם כי

בכל אופן

 

הסבר

מילות ויתור מציינות כי דבר מסוים ארע בניגוד לציפיות.

 

 

 

דוגמאות (א בגלל + בניגוד ב)

1.       למרות המצב הביטחוני הקשה, התיירים ממשיכים להגיע לישראל.

2.       עשיתי דיאטה ואף על פי כן לא הצלחתי לרדת במשקל.

3.       הייתי עייף מאד, ובכל אופן לא ויתרתי על השתתפותי בתחרות.

4.       היא זכתה במדליית זהב, אם כי המתחרים האחרים היו לא פחות טובים ממנה.

5.       הוא זכה בטוטו על אף שקנה רק כרטיס אחד.

 

מילות השוואה

מילות השוואה

בדומה ל

כמו

במקביל ל

רשם ש

כפי ש

במידה ש

כך

הסבר

מילות השוואה מציינות את הקשר, את המשותף ואת הדמיון בין הדברים.

 

 

 

דוגמאות (א דומה ל ב)

1.       היא יפה כמו ג'וליה רוברטס.

2.       כשם שעשו אבותינו, כך נעשה גם אנו.

3.       במידה שתתמיד בלימודיך, כן תצליח.

4.       הוא מנגן בדיוק כפי שניגן אביו.

5.       הנשיא הנוכחי מתנהג באותה דרך כשם שנהג הנשיא הקודם.

6.       בהשוואה לחברותי, אני נמנעת משיזוף יתר.

 

מילות זמן

מילות זמן

בזמן

לפני

אחרי

מאזועד

לאחרונה

בינתיים

בטרם, טרם

לפי שעה

בו בזמן

הסבר

מילות זמן מציינות את רצף הזמן בין שתי פעולות: שתי פעולות שהתרחשו באותו זמן, ושפעולה אחת ארעה לפני או אחרי השניה.

 

 

 

דוגמאות (א אחר כך ב,

               א ובאותו זמן ב).

1.       בו בזמן שבארצנו שורר חמסין, באירופה יורד שלג.

2.       אני מתעורר כל בקר לפני זריחת החמה.

3.       אחרי הרעם מגיע הברק.

4.       צאי לקניות, ובינתיים אשב ואקרא עיתון.

5.       השלכת מתחילה טרם בוא החורף.

6.       מאז ההיכרות ביניהם ועד היום הם החברים הכי טובים.

7.       איני רואה כל שינוי במצבו של החולה לפי שעה.

8.       לאחרונה איני מספיק לקרוא עיתון מידי בקר.

 

מילות תכלית

במשמעות של שלילה:

למנוע תוצאה שלילית.

 
מילות תכלית

כדי

על מנת

לשם

למען

במטרה ל

בשביל

לבל

פן

 

הסבר

מילות תכלית מציינות את המטרה: פעולה הנעשית כדי להשיג מטרה מסוימת, תוצאה מסוימת שרוצים להגיע אליה.

 

 

דוגמאות (א כדי להשיג ב)

1.       כדי להצביע בבחירות, עליך להציג תעודת זהות.

2.       האישה יוצאת לעבודה על מנת לממש את עצמה.

3.       אתם מתבקשים לתרום בעין יפה למען הילדים החולים.

4.       עלינו לנהוג בזהירות במטרה למנוע תאונות דרכים.

5.      

למנוע תוצאה שלילית

 
גברתי, היזהרי, פן תיתפס שמלתך בכסא.

6.       אל תרוץ מהר מידי, לבל תחליק, חלילה.

 

מילות תוספת

מילות תוספת

גם וגם

בנוסף

ו

וכן

יתר על כן

הסבר

מילות תוספת מציינות דבר, הנוסף על דבר אחר.

 

 

דוגמאות (א וגם ב)

1.       המנהלת והמורים נמצאים בישיבה דחופה.

2.       כדי להצליח בעסקים עליך להיות פקח וגם אמיץ.

3.       היא קנתה שמלה חדשה וכן תיק מודרני.

4.       עליך לבלוע שתי גלולות ובנוסף כף סירופ כדי להתגבר על השיעול.

5.       הוא עוזר לחבריו בשעת צרה. יתר על כן הוא תמיד מתנדב לכל משימה קשה.

 

מילות הפחתה

מילות הפחתה

חוץ מ

פרט ל

רק

מלבד

למעט

הסבר

מילות הפחתה מציינות דבר מסוים שאינו נכלל בקבוצה.

 

 

דוגמאות (א (מינוס) ב)

1.       כל הכתה יצאה לטיול מלבד עדי.

2.       משפחתי יצאה לסוף שבוע באילת ורק אני נשארתי בבית.

3.       כל מדינות אירופה למעט בולגריה השתתפו בארוויזיון.

4.       כל הקהל התלהב מהופעתו של הזמר מלבד האמרגן.

5.       פרט למרק, שלא היה טעים, כל הארוחה הייתה נפלאה.

 

מילות תנאי

מילות תנאי

אם

לו

אילולא

בתנאי

אלמלא

הסבר

מילות תנאי מציינות שדבר מסוים יכול להתקיים רק אם לפני כן יתקיים דבר אחר. וכן להפך.

 

 

דוגמאות א (יתקיים) רק אם ב (יתקיים לפני כן)

               א (לא התקיים) כי ב (לא התקיים)

 

1.       אם תלכי עמי, אלך. תנאי קיים. (בעתיד) יכול עדיין להתקיים ולהתבצע.

2.       לו באת אתי, לא הייתי פוחד. התנאי כבר לא קיים. (בעבר) כבר לא יכול להתקיים ולהתבצע.

3.       אוכל להצליח בתחרות הספורט בתנאי שאתאמן מידי יום.

4.       אילולא התאמנתי כה רבות, לא הייתי מצליח.

5.       אלמלא תכשירי השיזוף, היינו עלולים לקבל סרטן עור.

 

מילת ברירה

מילת ברירה

או

הסבר

מילת הברירה מציינת שצריך לבחור דבר אחד או דבר אחר.

 

דוגמאות (א או ב)

1.       עליך להחליט מיד: או שהנך עולה על טיסה זו או שהנך ממתינה לטיסה הבאה בעוד יומיים.

2.       מידי בקר חשוב לשתות כוס מיץ עגבניות או תפוזים.

 

תרגילים למילות סיבה

 

תרגיל א': השלימו את מילות הסיבה במשפטים הבאים. בחרו באחת מהמילים הנתונות בסוגריים.

1.       ______ הגשמים, התבטל המסע לאילת (כי, מפני, בגלל, לכן).

2.       ______ הספורטאים הנפלאים שלנו, נצחה ישראל באולימפיאדה. (בגלל, מפני, הודות, בזכות).

3.       השקיית הגנים הציבוריים הוגבלה ______ המחסור במים. (בשל, כי, כיוון, משום).

4.       ______ הבצורת נבלו שדות החיטה. (מאחר ש, היית ש, כי, מחמת).

5.       גלילאו גלילי זכה להכרה ______ תרומתו החשובה למדע (כי, מחמת, בשל, כתוצאה).

6.       ______ שאיחרתי להגיע לתחנת הרכבת, לא השתתפו בטיול לירושלים. (בגלל, מכיוון, בזכות, הודות).

7.       ______ חופשת פורים, יהיו המשרדים סגורים. (הודות, בזכות, משום ש, לרגל).

8.       ______ שהספקתי להגיע לסופרמרקט טרם סגירתו, יכולתי לקנות את כל המצרכים שהיו נחוצים לי. (בגלל, כי, כיוון, בשל).

9.       ידעתי שהוא חולה, ______ פניו היו חוורות מאד. (כי בגלל, מחמת, הודות).

10.   החשוד זוכה מכל אשמה ______ בספק. (כי, היית, לרגל, מחמת).

 

 

תרגיל ב': השלימו את מילות הסיבה בטקס שלפניכם היעזרו במחסן התשובות.

 

פחד מפני המצאות חדשות

כיום מתייחסים לכל המצאה חדשה כאל דבר רגיל. לא כך התייחס הצבור אל ההמצאות החדשות במאה הקודמת. הצבור לא האמין ביעילותן ודחה את השימוש בהן.

כאשר הומצאה המחרשה בשנת 1797 דחו אותה האיכרים בארצות הברית, ______ הם חששו שמחרשת הברזל תרעיל את האדמה. ______ חשש זה נמנעו האיכרים מלהשתמש במחרשה והמשיכו לעבד את אדמתם במעדר.

לאחר הנחת מסילת-הברזל הראשונה אמר אחד המנהיגים הדתיים בארצות-הברית: "עתה נצטרך להקים בתי-משוגעים רבים לאורך המסילה. אין ספק שאנשים רבים יצאו מדעתם ______ המראה של קטרים הדוהרים במהירות על פני המכתב".

גם בגרמניה ראו סכנה ברכבות ומומחים גרמניים אמרו: "______ שהרכבת נוסעת במהירות איומה של 25 ק"מ לשעה, ייזל דם מחוטמיהם של הנוסעים", "כאשר תעבור הרכבת במנהרות יחנקו הנוסעים ______ שלא יהי להם אוויר לנשימה"

בשנת 1579 דנה מועצת העיר דאנציג למיתה את ממציא מכונת האריגה ______ שחששו שהמצאתו ______ לאבטלה של הפועלים והם ירעבו ללחם.

בשנת 1908 אמר ראש העיר סינסנטי בארה"ב בנאומו בפני מועצת-העיר: "האישה לא תוכל לעולם לנהוג במכונות ______ הנהיגה דורשת תכונות כאלה, שאף אישה לא תוכל לעמוד בהן".

אפילו מכונת-הכתיבה התקבלה בחשדנות. בשנת 1881 התפרסמה בניו-יורק מודעה ______ פתיחת קורס חדש לכתבנות נשים. מיד הושמעו מחאות חריפות בטענה כי ______ לאישה יש גוף חלש, לא תוכל לעמוד במאמץ הנדרש".

כאשר חברת המכוניות "פורד" החלה להפיץ את המניות שלה ______ פתיחת בית-החרושת למכוניות נמצאו אנשים רבים שטענו: "זוהי טיפשות להשקיע כספים בחברה כזו ______ שעוד לא נוצר שום כלי שיתחרה בסוס!". לשמחתנו אנו יודעים היום, כי ______ להמצאות החדשות ______ האנשים שלא חששו מהן העולם התקדם.

 

מקור: רוזן, מרים ורעיה גוטמן. העולם בו אנו חיים, הוצאת משרד החינוך והתרבות, 1987.

 

מחסן תשובות

בזכות, לרגל, הודות , כיוון, מאחר, משום, מחמת, הואיל, עקב, בכות, תגרום, הודות, כי, בשל, בגלל, משום, לרגל, משום, בגלל, כי.

 

תרגיל ג'

לאחר השלמת המילים החסרות (תרגיל ב') השלימו את התרשים שלפניכם:

בטור א' רשמו את ההמצאה ובטור ב' את הסיבה לחשש מפני ההמצאה.

דוגמא:

טור א – ההמצאה

טור ב - הסיבה לחשש מפני ההמצאה

מחרשת-הברזל

האיכרים חששו שמחרשת-הברזל תרעיל את האדמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרגיל ד'

הציגו 2-3 המצאות חדשות בימינו ורשמו את החשש הקיים כיום בצבור מפני המצאות אלו (כגון: המחשב, הפלאפון וכדומה).

הציגו את הרעיונות שלכם בתרשים (כמו בתרגיל 5) ולאחר מכן רשמו אותם במשפטים המכילים מילות סיבה.

 

ההמצאה

החשש

הפלאפון

 

משפט:

מחשב

 

משפט:

פצצת אטום

 

משפט:

 

תרגיל א' - מילות תוצאה

השלימו מילות תוצאה במשפטים הבאים. (ניתן להשלים ביטוי) היעזרו במחסן התשובות.

1.       ______ מהתפתחות הטכנולוגיה חיי האדם נעשו נוחים יותר.

2.       לא התכוננתי היטב למבחן ו______ לא הצלחתי בו.

3.       סכנת הכחדה איימה על פרחי-הבר בישראל, ______ הוכרזו חלק מפרחי-הבר פרחים מוגנים.

4.       קיים עומס רב על קווי החשמל בשעות השיא, ו______ מתרחשות לעיתים הפסקות חשמל במשך היום.

5.       השנה לא ירדו מספיק גשמים ______ נקבעו תקנות לחסכון במים.

6.       ______ מזיהום האוויר ו______ מזיהום המים איכות החיים מדרדרת.

7.       ידענו שכוונתו טובה ו______ נענינו לבקשתו.

 

מחסן תשובות

משום כך, לפיכך, כתוצאה, כתוצאה, ולכן, לפיכך, כתוצאה, כתוצאה מכך.

 

תרגיל ב' - מילות תוצאה

השלימו את מילות התוצאה החסרות בקטע שלפניכם. היעזרו במחסן התשובות.

 

המצאת האופניים

האופניים הראשונים נבנו בצרפת בשנת 1791. בשונה מהדגם המוכר לנו, האופניים הראשונים היו בנויים משלדת-עץ ושני גלגלי עץ ללא דוושות, ______ נאלץ הרוכב להניח את רגליו על האדמה ופשוט ללכת

עם השנים נוספו לדגם המקורי רכיבים שונים, ו______ התפתחו האופניים בהדרגה. לדוגמה, בשנת 1817 בנה הברון ואן-דריס דגם חדש שלאופניים שהיו בו חשוקי ברזל בצמיגי הגלגלים, מושב, ומקום תמיכה לזרוע. ______ מהתפתחות זו אפשר היה לנוע ולהתקדם על ידי תנועה סיבובית של חשוקי-הברזל.

______ המצאת דגם האופניים עם דוושת הרגל שחיברה בין הגלגל הקדמי לאחורי על ידי קירי קפטריק מקמילן הסקוטי, ניתן היה להניע את שני גלגלי האופניים ללא איבוד שווי המשקל.

הדגמים הראשונים של האופניים לא אפשרו נסיעה בלילה ______ הומצא הפנס, שהיה למעשה נר שהוצב בתוך קופסה התלויה על ידית האופנים. ______ מהמצאה זו ניתן היה לרכב על אופניים גם בשעות החושך.

______ היא, שכל המצאה היא ______ של המצאה שקדמה לה.

 

מחסן תשובות

כתוצאה מכך, לכן, המסקנה, בעקבות, כתוצאה, תוצאה, לפיכך, כתוצאה

 

תרגיל ג' - כתיבה - מילות תוצאה

בצד ימין רשומה עובדה.

ציינו תוצאה חיובית ותוצאה שלילית לכל עובדה.

לאחר השלמת התרשים רשמו את הרעיונות שלכם במשפטים שלמים בהם משובצות מילות תוצאה.

 

 

דוגמא:

המצאת הפלאפון

תוצאה חיובית

אנשים יכולים להתקשר זה לזה מכל מקום לכל מקום.

תוצאה שלילית

חשש מפני קרינה ומחלת הסרטן.

 

א.      כתוצאה (מילת תוצאה) מהמצאת הפלאפון יכולים להתקשר זה לזה מכל מקום ולכל מקום.

ב.      בעקבות (מילת תוצאה) המצאת הפלאפון גבר החשש מפני קרינה ומחלת הסרטן.

1.

המצאת המכונית

תוצאה חיובית

 

תוצאה שלילית

 

 

א.

ב.

 

2.

המצאת המחשב

תוצאה חיובית

 

תוצאה שלילית

 

 

א.       

 ב.

 

3.

משדרי פרסומת בטלוויזיה

תוצאה חיובית

 

תוצאה שלילית

 

 

א.

ב.

 

תרגיל א' - מילות תכלית

השלימו את מילות התכלית החסרות. היעזרו במחסן התשובות.

 

1.       חשוב לעסוק בפעילות ספורטיבית מידי יום ______ לשמור על גזרה נאה ו______ לשמור על הבריאות.

2.       חיילים רבים מסרו את נפשם ______ המולדת.

3.       היזהר ______ תאחר!

4.       הבורחים הסתתרו בין העצים ______ למנוע את גילויים על ידי האויב.

5.       השגח היטב ______ תוציא יד מחלון המכונית בשעת הנסיעה.

6.       כבד את אביך ואת אמך ______ יאריכון ימיך.

7.       ______ שנוכל לשפר את איכות החיים בישראל, עלינו ללמוד להתחשב בזולת.

8.       יצאנו לטיול בשמורת החולה ______ ללמוד את אורחות חייהן של הציפורים, ______ להכיר את הצמחייה המיוחדת של השמורה.

 

מחסן תשובות

פן, כדי, לבל, למען, כדי, במטרה, למען, כדי, על מנת, כדי, כדי.

 

תרגיל ב' השלמת קלוז - מילות תכלית

השלימו את המילים החסרות. היעזרו במחסן התשובות.

 

מה לעשות כדי לרזות?

מי מאתנו אינו מכיר את המשפט: מה לעשות ______ לרזות? מה צריך לאכול או לא לאכול ______ להראות חטובים?

יש גם הרבה עיצות והצעות, וגם הן כבר ידועות ושחוקות:

______ לרזות, הימנעו מאכילת פחמימות ושומנים. ______ לרזות, חשוב להרבות בפעילות גופנית כמו הליכה, ריצה, שחיה והתעמלות במכון כושר. והחשוב ביותר: ______ לרזות, הזהרו ______ תתפתו לאכול אוכל "כבד" (כגון: סטייק) בשעות הלילה. החביאו את כל הממתקים ______ יהיו זמינים כאשר "יתחשק" לכם "לנשנש". בקיצור: ______ הגזרה החטובה צריך לסבול

 

מחסן תשובות

על מנת, כדי, פן, על מנת, לבל, למען, כדי, כדי.

Comments