შესავალი თანამედროვე აზროვნებაში

კურსი განკუთვნილია ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის პირველი წლის სტუდენტებსათვის.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
  688k v. 1 Feb 16, 2011, 11:40 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  364k v. 1 Feb 16, 2011, 11:40 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  1278k v. 1 Feb 16, 2011, 11:41 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  621k v. 1 Feb 16, 2011, 11:42 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  354k v. 1 Feb 16, 2011, 11:38 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  1152k v. 1 Feb 16, 2011, 11:38 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  390k v. 1 Feb 16, 2011, 11:38 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  381k v. 1 Feb 16, 2011, 11:39 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  1220k v. 1 Feb 16, 2011, 11:39 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  655k v. 1 Feb 16, 2011, 11:40 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  315k v. 1 Feb 16, 2011, 11:40 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  459k v. 1 Feb 16, 2011, 11:40 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  257k v. 1 Feb 17, 2011, 5:38 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  436k v. 1 Mar 17, 2011, 11:03 PM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  290k v. 1 Feb 17, 2011, 5:39 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  172k v. 1 Feb 17, 2011, 5:40 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  631k v. 1 Feb 17, 2011, 5:40 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  379k v. 1 Feb 17, 2011, 5:40 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  2488k v. 1 Feb 17, 2011, 5:41 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  462k v. 1 Feb 24, 2011, 6:22 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  224k v. 1 Feb 17, 2011, 5:41 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  326k v. 1 Feb 17, 2011, 5:41 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  296k v. 1 Feb 17, 2011, 5:41 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  134k v. 1 Feb 17, 2011, 5:42 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  811k v. 1 Feb 17, 2011, 5:42 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  424k v. 1 Feb 17, 2011, 5:42 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  182k v. 1 Feb 24, 2011, 6:22 AM Nana khuskivadze
Ċ
View Download
  65k v. 1 Mar 31, 2011, 4:45 AM Nana khuskivadze
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Download
ლამარკი - ავტორის შესახებ [audio]  1750k v. 2 Nov 29, 2009, 3:31 AM David Kiziria