מטלת סיכום להשתלמות התקשוב הבית ספרית

ĉ מטלתסיכום(1).doc
הצג הורד
  42k גירסה 1 15 בינו 2012, 23:40 תקשוב בי"ס יסודי ג' אכסאל
ĉ מיומניות121.doc
הצג הורד
  125k גירסה 1 15 בינו 2012, 23:40 תקשוב בי"ס יסודי ג' אכסאל
ĉ מעגלההוראה.doc
הצג הורד
  89k גירסה 1 15 בינו 2012, 23:41 תקשוב בי"ס יסודי ג' אכסאל
ć التصرفالأخلاقيعلىالإنترنت.ppt
הצג הורד
  126k גירסה 1 15 בינו 2012, 23:41 תקשוב בי"ס יסודי ג' אכסאל
ĉ تخطيطدرسمحوسب.doc
הצג הורד
  101k גירסה 1 15 בינו 2012, 23:41 תקשוב בי"ס יסודי ג' אכסאל
Comments