People‎ > ‎

Students

PhD students (Regular)       

Anshul Sharma (Dr Navin Kumar*, Dr Ravibabu Mulaveesala)

Harsharan Kaur (Dr Kailash C Jena*, Dr Narinder Singh)

Monika (Dr Narinder Singh*, Dr Kailash C Jena)

Harupjit Singh (Dr Narinder Singh*, Dr Dhiraj K Mahajan)

J. Chauhan (Dr P Goyal)

Piyush Uniyal (Dr Navin Kumar)

Aravind Kumar Rathore (Dr Durba Pal)

Krasshan Kumar Dwivedi (Dr Navin Kumar*, Dr Sachin Kumar)

Leena Arora (Dr Durba Pal)

Namya Rishi (Dr Srivatsava Naidu)

Ankush Sharma (Dr Srivatsava Naidu)

Jeevigyay Srivastava (Dr Navin Kumar)

Samrat Goud Burra (Dr Ramjee Repaka)

Sheetanshu Saproo (Dr Srivatsava Naidu)

Nahida Rasool (Dr Yashveer Singh)


PhD students (External Registration Program)
Manjit Sandhu (Dr Navin Kumar)
MTech students (2017-18) 
 

Aarthi Nivasini M

Debasmita Mukherjee

Jatin Kumar

Pooja Dubey

Shubhangi Nema

Sushil Kumar

Kundan Kumar Mishra

Faculty adviser: Dr. Yashveer Singh