People‎ > ‎

Students

PhD students        

Anshul Sharma (Dr Navin Kumar*, Dr Ravibabu Mulaveesala)

Harsharan Kaur (Dr Kailash C Jena*, Dr Narinder Singh)

Monika (Dr Narinder Singh*, Dr Kailash C Jena)

Harupjit Singh (Dr Narinder Singh*, Dr Dhiraj K Mahajan)

J. Chauhan (Dr P Goyal)

Piyush Uniyal (Dr Navin Kumar)

Aravind Kumar Rathore (Dr Durba Pal)

Krasshan Kumar Dwivedi (Dr Navin Kumar*, Dr Sachin Kumar)

Leena Arora (Dr Durba Pal)

Namya Rishi (Dr Srivatsava Naidu)

Ankush Sharma (Dr Srivatsava Naidu)

Manjit Sandhu (ERP, Dr Navin Kumar)

Jeevigyay Srivastava (Dr Navin Kumar)

Samrat Goud Burra (Dr Ramjee Repaka)

Sheetanshu Saproo (Dr Srivatsava Naidu)

Nahida Rasool (Dr Yashveer Singh)
MTech students (2017-18) 
 

Aarthi Nivasini M

Debasmita Mukherjee

Jatin Kumar

Pooja Dubey

Shubhangi Nema

Sushil Kumar

Kundan Kumar Mishra

Faculty adviser: Dr. Yashveer Singh