מעבדות‏ > ‏

מבנה דו"ח מעבדה

הצעה למבנה דו"ח מעבדה

(מתוך אתר מורי הפיזיקה) 

הדו"ח יכלול שני חלקים:

  1. עמוד שער ובו: א.  שם הניסוי ומקורו

ב.  שם התלמיד

ג.   שם המורה

ד.  תאריך הגשה

  1. הדו"ח עצמו שיכלול את הסעיפים הבאים:

 

הסעיף

הערות

א.  מטרות הניסוי

ניסוח בהיר בשפה פיזיקאלית של מטרות הניסוי

 

ב.  התיאוריה
    שבבסיס הניסוי

העקרונות הפיזיקאליים שעליהם מבוסס הניסוי והעקרונות המשמשים לניתוח הניסוי

 

ג.  ביצוע הניסוי

1.  רשימת ציוד

 

 

2.  תיאור מערכת הניסוי

רצוי שהתיאור ילווה בשרטוט. בניסוי בחשמל שרטוט המעגל החשמלי הוא חובה.

3. תיאור מהלך הניסוי

תיאור מפורט של מהלך הניסוי ושל איסוף תוצאות הניסוי.

 

4. הצגת תוצאות הניסוי

ארגון התוצאות יהיה בייצוגים נוחים ושיטתיים, כולל יחידות, כגון טבלאות.

התוצאות יוצגו עם מספר ספרות ההולם את דיוק מכשירי המדידה.

 

ד.  עיבוד תוצאות

1. בדרך של חישובים

יש להציג הנוסחה הרלבנטית, להציב בה את תוצאות הניסוי ולהגיע לתוצאה סופית עם יחידות וספרות משמעותיות.

 

2. עיבוד באמצעות גרף

יופיעו הסעיפים הבאים:

  1. כותרת הגרף
  2. שמות צירים ויחידות
  3. בחירת קנה מידה מתאים המאפשר פרישה "טובה" של כל הנקודות
  4. יש לרשום את המשמעות הפיזיקאלית (אם יש) של שיפוע הגרף ושל נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים ושל השטח מתחת לגרף.
  5. בגרף ידני:

א.      יש להשתמש בנייר מילימטרי

ב.      יש להעביר את הגרף המתאים ביותר

ג.       יש לחשב את השיפוע

ד.      יש לציין (על פי הצורך) את ערך נקודות חיתוך הגרף עם הצירים

  1. בגרף ממוחשב

א.      יש להשתמש בקירוב מתאים

ב.      יש להציג את משוואת הקירוב

 

ה. סיכום ומסקנות

1. הצגת ממצאי הניסוי תוך שימוש בשפה פיזיקאלית והתאמתם למטרות הניסוי ולתיאוריית הניסוי, תוך פירוט הנימוקים המובילים למסקנות.

2. הצגת מסקנות הניסוי תוך פירוט הנימוקים שמובילים למסקנות אלו.

3. התייחסות לשגיאות הניסוי והערכת שגיאת הניסוי (אם ניתן).

ו. רפלקציה

 

1. התייחסות לשגיאות הניסוי ומקורן

2. הערכת שגיאות הניסוי

3. ניסוח מסקנות בדבר הלימות התוצאות לתיאוריית הניסוי

4. ניסוח מסקנות בדבר הלימות התוצאות למטרות הניסוי

5. פירוט הנימוקים המובילים למסקנות

Comments