דף הבית


      שבוע אינטרנט בטוח  4 - 9 בפברואראילו מסרים נרצה להעביר לתלמידינו?(מתוך מצגת משרד החינוך - הוועדה המשרדית לגלישה בטוחה)              


כמידי שנה, השבוע הלאומי לגלישה בטוחה מוקדש לשימוש בטוח, נבון ואחראי באינטרנט. בשנה זו יתמקד השבוע הלאומי במסר 

לפני ה share חושבים על החבר

השבוע יתמקד בעידוד תלמידים, מורים והורים לגלות מעורבות ואמפתיה כלפי חבריהם ברשת וזאת תוך חיזוק נורמות התנהגות ראויות ברשת והעלאת המודעות למצבים מורכבים המתעוררים בה.
ילדים ובני נוער נמצאים ברשת זמן ממושך ועל פי רוב יהיו הראשונים שיראו ויוכלו לדעת האם חבריהם זקוקים לעזרה. לכן, יש לחזק בקרב התלמידים את המסר כי באפשרותם לפנות לעזרה ולעזור לאחרים. בנוסף, חשוב כי המבוגרים ידעו לאתר ולזהות סימנים של פגיעה ויהוו כתובת לפניה.​


מבחר פעילויות:


ילקוט דיגיטלי - פעילויות מבית מט"ח


בריינפופ "אינטרנט בטוח" - הסרטונים יפתחו בחינם בכל חודש פברואר

האפליקציה שיכולה לנקות את הרשת ולשמור עליכם מכל פגיעה, 
האם קיים דבר כזה?


לדים ובנ

מיזמי הכיתות - שבוע אינטרנט בטוח תשע"ה

ם ברשת זמן ממושך ועל פי רוב

יהיו הראשונים שי

ראו ויוכלו לדעת האם חבריהם זקוקים לעזרה. לכן, יש לחזק בקרב התלמידים את המסר כי באפשרותם לפנות לעזרה ולעזור לאחרים. בנוסף, חשוב כי המבוגרים ידעו לאתר ולזהות סימנים של פגתובת לפניה.​נוער נמצאים ברשת זמן ממושך ועל פי רו

ב יהיו הראשונים שיראו ויוכלו לדעת האם חבריהם זקוקים לעזרה. לכן, יש לחזק בקרב התלמידים את המ

סר כי באפשרותם לפנות לעזרה ולעזור לאחרים