דף הבית‏ > ‏שכבת ז'‏ > ‏

תכנית לימודים לשכבת ז'

האדם וסביבתו- כפר עולמי

1. גלובליזציה מעצימה שינויים בעולם

- תהליכי הגלובליזציה והפיכת העולם "ל כפר גלובלי" יוצרים נופים אנושיים דומים - נופים גלובליים .

- מדדי הגלובליזציה -רמת הגלובליזציה של מדינות העולם איננה אחידה .

-מדדים לדירוג רמת הגלובליות

- גורמים שאפשרו את הגלובליזציה :

א. גורמים טכנולוגיים : מערכות תחבורה ותקשורת.

- המהפכה הטכנולוגית בעשורים האחרונים משפיעה על תחומים שונים כמו תחבורה, תקשורת, מידע, רפואה, תעשייה ועוד .

- התמורות במערכות התחבורה והתקשורת אפשרו והאיצו את תהליך הגלובליזציה. מערכות אלה משמשות כערוצי חיבור המקצרים זמן ומרחק .

-מערכות תקשורת מפיצות מידע, רעיונות ומובילות מהפכות (רשת האינטרנט, הטלוויזיה ותקשורת סלולרית )

-מערכות תחבורה מודרניות ומשולבות משפרות את הנגישות ומקצרות משפרות את הנגישות ומקצרות מרחקים.

ב. גורמים פוליטיים- כלכליים.

-השפעת שינויים פוליטיים (כמו סיום המלחמה הקרה, התפוררות ברית המועצות ועליית ארה"ב כמעצמה מובילה) על התפשטות תהליכים דמוקרטיים .

-השפעת השינויים הפוליטיים על הכלכלה. לדוגמה: "שוק חופשי" ויוזמה פרטית .

-ארגונים בין-לאומיים וחברות רב לאומיות מובילים את השינויים הכלכליים והפוליטיים.

2. השלכות תהליך הגלובליזציה בתחומים שונים :

א. השפעות הגלובליזציה על הכלכלה והפוליטיקה:

ב השפעות הגלובליזציה על התרבות והחברה – עולמקומיות:

• האחדה תרבותית הכוללת תהליכי אמריקניזציה הבאים לידי ביטוי בלבוש, בשפה, מאכלים, התרחבות תרבות הצריכה ועוד .

• במקביל לביטויי ההאחדה, מתעצמים ביטויי הייחוד של קבוצות אוכלוסיה שונות: בידול מרחבי (רובעים אתניים, יישובים ייחודיים , ) שירותים ייחודיים  (חינוך, מבני ציבור , ) מבני דת,

לבוש, שלטי חוצות בשפות שונות

ג. בעיות סביבתיות בעידן הגלובלי וניסיונות גלובליים לפתרונן אי שוויון מרחבי.

3. אי שוויון מרחבי

א. פתיח - "פערים מדברים

ב. אי שוויון מרחבי ברמה העולמית

* פערים ברמת הפיתוח בין מדינות.

* גורמים לאי השוויון המרחבי.

* יחסי עולם מפותח ופחות מפותח - יחסי "שולט "ו" נשלט" ויחסי תלות.

ג. אי שוויון מרחבי ברמה הלאומית

* גלעין ושוליים לאומיים.

*פעולות לצמצום הפערים.

ד. צדק סביבתי – חברתי.

4. אוכלוסייה במרחב משתנה

א. פתיח – עולם מורכב.

ב. תפרוסת האוכלוסייה במרחב העולמי, במרחב הלאומי ובמרחב האזורי.

* תפרוסת האוכלוסייה וצפיפותה.

* האזורים דלילי האוכלוסין.

*האזורים צפופי האוכלוסין.

ג. תהליכים ומאפיינים דמוגרפיים.

* גידול  האוכלוסייה בעולם וגורמיו.

* הרכב דמוגרפי של אוכלוסיית העולם.

* השלכות המאפיינים הדמוגרפיים ודרכי ההתמודדות.

ד. תנועות הגירה במרחב הגלובלי ובמרחב הלאומי.

*הגורמים להגירה.

* הגירה לסוגיה : הגירה בין- לאומית, הגירה פנימית

* ישראל כמדינת הגירה.

5. יישובים כפריים ועירוניים במרחב משתנה

א. סוגי יישובים והתמורות בהם:

* גורמי מיקום יישובים.

*  המרחב הכפרי והתמורות החלות בו.

ב. המרחב העירוני והתמורות החלות בו .

סוגי ערים

ג. מבנה העיר הפיתוח העירוני במדינות ברמות פיתוח שונות

מעיר למטרופולין ולמגלופוליס

ד. העיר כמשקפת תהליכי גלובליזציה – ערי עולם

* סוגיות סביבתיות והתמודדות עמן.

*מטרדי העיר הגדולה.

התמודדות עם המטרדים : תכנון וקיימות.

Comments