NORTASUNA - IDENTIDAD - IDENTITY


Zalla BHI Bizkaiko Enkarterri eskualdean aurkitzen den bigarren hezkuntzako institutu publikoa da, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak bere jabetza dauka

Zalla BHI es un instituto de educación secundaria que se encuentra en la comarca de las Encartaciones, en Bizkaia. Es un centro público cuya titularidad es del Departamento de Educación del Gobierno Vasco

Zalla BHI is a secondary educational institution located in the region of the Encartaciones in Bizkaia. It is a public institution whose ownership is the Department of Education of the Basque Government.