Verificació en 2 passos

Mitjançant la verificació en dos passos s'afegeix un nivell addicional de seguretat al teu compte de Google Apps.
Has d'introduir un codi de verificació que t'envia Google (a més a més del teu nom d'usuari i contrasenya) quan inicies sessió.

Per què hauria d'habilitar la verificació en dos passos al meu compte?

Amb la verificació en dos passos es protegeix el compte contra l'accés no autoritzat en cas de que algú aconsegueixi esbrinar la contrasenya. L'atacant que intercepti, endevini o, d'alguna altra forma, robi la contrasenya, no podrà iniciar sessió si no té accés a la verificació addicional de l'usuari. Aquesta verificació es pot oferir mitjançant codis que només l'usuari pot obtenir al seu telèfon mòbil, o bé amb una firma xifrada inclosa en una clau de seguretat.

La verificació en dos passos hauria d'estar sempre habilitada a tots els comptes.

Requisit

Per a utilitzar la verificació en dos passos i les claus de seguretat, necessites un telèfon mòbil que permeti rebre codi de verificació mitjançant missatge de text o trucada de veu, o un telèfon Android, BlackBerry o iPhone. Aquests dispositius utilitzen l'aplicació mòbil Google Authenticator per a generar el codi de verificació.

Funcionament

  • L'usuari habilita la verificació en dos passos i selecciona com vol rebre el codi de verificació al seu telèfon mòbil: a través de l'aplicació Google Authenticator, d'un missatge de text o d'una trucada. La rapidesa amb la que rep el codi mitjançant missatge de text o trucada depèn del proveïdor de serveis i de la ubicació. Es recomana als usuaris amb smartphones que utilitzin l'aplicació Google Authenticator, que pot generar codis sense connectar-se a una xarxa. Consulta Activar la verificació en dos passos per a veure'n instruccions detallades.
  • La propera vegada que l'usuari accedeixi al seu compte de Google Apps amb un altre navegador o dispositiu, ha d'introduir el seu nom d'usuari i contrasenya com sempre. A continuació, accedeix a una segona pàgina en la que ha d'introduir el codi de verificació. Quan l'usuari seleccioni l'opció de recordar la contrasenya a l'ordinador, només se li sol·licitarà un codi de verificació cada 30 dies a cada navegador o després d'eliminar les cookies d'aquest. Els usuaris no haurien de seleccionar aquesta opció si es connecten des d'un ordinador públic o compartit.
  • Segons l'opció de recepció escollida, l'usuari obté el seu codi temporal i d'un sol ús a través de l'aplicació Google Authenticator al seu smartphone o a través d'un missatge de text o d'una trucada. Després ha d'introduir el codi per a iniciar sessió correctament.

Iniciar sessió en dispositius mòbils amb contrasenyes d'aplicació

Un cop els usuaris hagin habilitat la verificació en dos passos, és possible que necessitin utilitzar contrasenyes d'aplicació a més dels seus codis de verificació. A les aplicacions instal·lades que no incloguin un camp per a la verificació en dos passos, els usuaris han d'introduir una contrasenya d'aplicació una vegada per dispositiu o aplicació en comptes de la contrasenya habitual d'accés al seu compte de Google.

Els dispositius i les aplicacions que acostumen a requerir contrasenyes d'aplicació són: Gmail i Google Calendar a telèfons Android, ActiveSync per a Windows Mobile i per a iPhone, i els clients IMAP com Thunderbird. Per a obtenir més informació, consulta Accedir a aplicacions per a mòbils o per a ordinadors d'escriptori.

Recorda que la seguretat és essencial per a salvaguardar la integritat del teu compte de Google Apps. Para obtener más información, consulta Seguretat del compte.
Comments