Portàtils de reserva


Quan l’ordinador d’un/a alumne/a s’espatlla i està en procés de reparació, el centre disposa d’ordinadors de reserva per a cedir temporalment a l’alumne/a que es trobi en aquesta situació.

El procediment per a la cessió temporal a un/a alumne/a d’un ordinador del centre és el següent:

  1. L’alumne/a sol·licita un ordinador de reserva al tutor, que ho comunica al coordinador TIC.

  2. El coordinador TIC prepara l'ordinador i el document de préstec amb les dades de l’ordinador i els desa a consergeria.

  3. El pare, la mare o el tutor o la tutora legal de l'alumne/a ve a buscar l'ordinador a consergeria i omple el document de préstec, explicitant el motiu de la sol·licitud. Es lliura l'ordinador dins de la seva capsa i amb el carregador de la bateria.

    En cap cas es donarà l'ordinador a l'alumne/a.

  4. Quan l’alumne/a recupera el seu ordinador ha de retornar a consergeria l’ordinador de préstec (amb la capsa i el carregador de la bateria).

  5. Consergeria comunica al coordinador TIC la finalització de la incidència i li retorna l’ordinador.

  6. El coordinador TIC registra tots els moviments i la situació de cada ordinador en el full de càlcul de seguiment.


Comments