Normativa d'ús dels portàtils


· L’ordinador és una eina de treball (a l'institut).


· L’ordinador ha d’arribar al centre cada matí amb la bateria completament carregada.


· L’ordinador s’engega quan ho demana el professor/a. És qui dirigeix la classe i decideix el que cal fer en cada moment.


· L’ordinador només es pot fer servir a l’aula o a la biblioteca. En el cas de la biblioteca, només es podrà utilitzar per a la realització de feines escolars.


· En cap moment es pot fer servir l’ordinador per fer tasques diferents de les que indiqui el professor/a.


· El professor/a pot fer apagar l’ordinador quan se’n faci un mal ús.


· Es recomana acompanyar l’ordinador amb una funda protectora, un ratolí i uns auriculars.


· La webcam o els auriculars només s’utilitzaran quan així ho indiqui el professor/a. Mai s’ha de fotografiar altres persones dins del centre ni enregistrar la seva veu.


· L’ordinador s’haurà de posar en suspensió després de cada sessió de classe, i només es podrà tornar a activar quan ho indiqui el professor/a. Només s’apagarà al final del matí o de la tarda.


· En acabar les classes a les 11:00, l’ordinador s’haurà de desar a la taquilla, si se’n té, tret que es vagi a la Biblioteca. No es pot baixar al pati.


· En acabar les classes a les 14:30 l’ordinador es podrà dur a casa o deixar a la taquilla; cal tenir en compte que, si es deixa a la taquilla, és possible que l'endemà la bateria no estigui prou carregada per a poder treballar durant tot el matí.


· La personalització de l’aspecte de l’ordinador (adhesius externs, fons d’escriptori, salvapantalles...) serà d’acord als criteris establerts per a d’altres materials escolars.


· L’ordinador ha d’estar identificat amb una adhesiu on consti el nom i cognoms, el curs i el grup de l’alumne/a.


· Determinat programari no es pot utilitzar dins de l’institut, bé perquè pot distreure l’alumne/a de la seva activitat principal (missatgeria instantània, xat, xarxes socials...) o perquè pot alentir el funcionament de la xarxa (intercanvi de fitxers P2P...), si no és per indicació expressa del professor/a. Si es detecta l’ús d’algun programari inadequat es restaurarà el sistema operatiu a l’estat inicial, amb la pèrdua de totes les dades que hi pogués haver.


· Les dades s’han de desar a la partició compartida. Es pot crear una drecera a aquesta partició des de l’escriptori per a accedir-hi més ràpidament. Es recomana fer una còpia de seguretat d’aquestes dades de forma periòdica.


· No es pot compartir material protegit per drets d’autor.


· Només en el cas del sistema operatiu Windows, és convenient instal·lar un antivirus (és innecessari en el cas del sistema operatiu Linkat). A la instal·lació inicial de Windows s'ha inclòs el Microsoft Security Essentials.


· Cal tenir sempre a mà paper i bolígraf per si falla l’ordinador, la connexió a la xarxa o perquè calgui prendre notes a mà.


· A les guàrdies no es farà ús de l’ordinador si no hi ha una indicació expressa del professor/a que encarrega la feina i/o vigila l’aula.


· En els canvis de classe, l’ordinador no ha de quedar a l’abast de ningú més que no en sigui el propietari.


· Quan ens trobem amb un problema tècnic, en cap cas podrem interrompre la classe. Actuarem de la següent forma:


- ho tornarem a intentar


- ho provarem per altres camins


- reiniciarem l’ordinador


- no aturarem en cap cas la classe i esperarem al final per a solucionar-lo


S’establirà un protocol a seguir en cas d’avaria.


· La Coordinació TIC de l’Institut no dóna suport ni fa manteniment dels equips propietat dels alumnes del programa eduCAT. És responsabilitat dels alumnes la instal·lació i la manipulació dels equips.

· En els casos en què l’alumne/a no faci cas de les instruccions del professor/a o incompleixi alguna de les normes anteriors, se li posarà la falta que correspongui a la gravetat i/o reincidència dels fets. Les sancions per aquestes faltes s’aplicaran segons l’establert al Reglament de Règim Intern.


Comments