Google Classroom‎ > ‎

Classe - Tasques

Les tasques són feines que el professor envia als alumnes de la seva classe, que poden ser avaluades qualitativament i quantitativament. Inclouen un enunciat i poden afegir-s'hi els mateixos tipus de recursos que hem esmentat en apartats anteriors: fitxer des de l'ordinador, fitxers des de Google Drive, vídeos de YouTube i enllaços.
És la part més complexa de Classroom.

A la tasca se li assigna una data i, opcionalment, una hora d'entrega. Encara que la data o hora d'entrega hagin passat, la tasca es manté oberta i els alumnes poden enviar-la o presentar-la al professor. A aquest li apareixerà la data i hora d'entrega. Aquest aspecte no està ben gestionat per Google, ja que l'única forma de tancar una tasca és eliminar-la, però llavors es perden els fitxers i la nota assignada.

Veiem la creació d'una tasca, pas a pas, amb un exemple: el professor vol que els seus alumnes resolguin una equació de primer grau de forma algebraica i gràfica. Per a això prepara un document de text al seu Google Drive amb la pràctica. El seu objectiu és distribuir una còpia d'aquest document a tots els seus alumnes, i que aquests hi escriguin el procediment sol·licitat.

Un cop preparat el document al Drive, anem a la secció TAULER D'ACTIVITAT de Classroom i cliquem a la icona + i escollim  Creeu una tasca :Se'ns obrirà un quadre de diàleg on es demana:
- A quina classe (o més d'una) volem publicar la tasca
- Títol de la tasca
- Descripció / Instruccions de la tasca (opcional)
- Data d'entrega
- Hora (opcional)
- Tema
Més avall tenim l'opció d'afegir un recurs a la tasca.Completem els camps sol·licitats i cliquem a la icona de Google Drive per a afegir el document preparat prèviament.
Hem de cercar a les nostres carpetes de Drive el document desitjat. També disposem d'un cercador per a facilitar-nos aquesta feina. Un cop trobat el document, cliquem al botó  Afegeix .

Llavors podem escollir entre les següents opcions sobre l'ús compartit del document:


En el nostre cas escollim la tercera opció, ja que volem una feina individual de cada alumne. Amb aquesta acció es creen automàticament còpies per a tots els alumnes. Aquestes còpies es desen a la carpeta de la classe al Drive del professor i al dels alumnes.

Finalment escollim entre crear la tasca immediatament, programar-ne la seva publicació o desar un esborrany per a utilitzar més endavant.
En el primer cas, la tasca s'envia a la classe (o classes), i en el tercer restaria a la secció Publicacions desades per a ser utilitzada més endavant.

A partir de la publicació de la tasca, el que veu el professor al seu tauler és:


I l'alumne veuriaPer a fer la tasca i enviar-la al professor, l'alumne ha de clicar a OBRE.
Un cop oberta, l'alumne veu el document compartit pel professor (ha canviat el nom ja que s'hi afegeix automàticament Còpia de ... i al final - nom de l'alumne), i tres botons: AFEGEIX, CREA
ENTREGA .


En el nostre cas, l'alumne, en clicar a la còpia del document, va a Google Drive, on l'edita. A més, decideix crear un dibuix de Drive per a afegir una gràfica.

IMPORTANT
Quan enviem un document de Google Drive en una tasca per a que sigui editat i lliurat per l'alumne, passa el següent quant a la seva propietat:
- quan el professor l'envia, la propietat passa a ser de l'alumne, que el pot editar.
- quan l'alumne el presenta, la propietat passa de nou al professor, que el pot editar per a corregir. L'alumne només el pot visualitzar.
- quan el professor el torna de nou a l'alumne, un altre cop passa a ser de la seva propietat, i el professor només pot anotar-hi comentaris.
Passa el mateix amb tots els documents auxiliars de Drive que adjuntin a la tasca tant professors com alumnes: van canviant els permisos.

Un cop completats els documents, l'alumne envia la tasca al professor clicant a  ENTREGA . El professor veurà ara, al seu tauler, el següent:Per a corregir o avaluar les tasques completades, el professor ha de clicar a HA FET LA TASCA i entrarà a la zona d'avaluació:

https://sites.google.com/a/iesterrassa.cat/educat1x1/google-classroom/classe---tasques/imatge021.png

El professor ha d'establir sobre quina puntuació s'avaluarà aquesta tasca. Per a això, escriurà directament a 100 punts la puntuació màxima o escollirà l'opció Sense nota:


Un cop visionats i corregits els documents, fitxers o comentaris presentats per l'alumne, la tasca es pot avaluar escrivint la qualificació a Poseu nota.
Quan el professor està segur de la seva avaluació, clica al botó TORNA per a enviar l'avaluació a l'alumne, podent enviar, alhora, un comentari a l'alumne:


Quan la tasca avaluada ha estat tornada, l'alumne pot veure al seu tauler la tasca amb la paraula TORNADA.
Si l'obre, podrà veure la qualificació, el comentari del professor i tindrà la possibilitat de tornar a enviar-la, començant de nou el procés.

I QUÈ PASSA A GOOGLE DRIVE?
Això és del millor de Classroom. A Google Drive es van organitzant els documents utilitzats en les tasques en les carpetes creades automàticament, i s'estableixen i canvien, també de forma automàtica, els permisos d'edició.
Això quant a la carpeta de l'alumne.
A la del professor es creen diverses carpetes

Templates -DO NOT EDIT: aquí es desen els documents que utilitza per a les tasques. Als alumnes se'ls distribueixen còpies d'aquests documents.

Una carpeta per tasca: es crearan tantes carpetes com tasques. Aquestes carpetes tindran el nom de les mateixes tasques. S'hi desen els documents editats pels alumnes i els materials complementaris que ells adjuntin a les tasques.

A més, a la carpeta de la classe es desen els recursos que el professor comparteix en el grup. Aquests recursos no es desen a les carpetes dels alumnes. Per a consultar-los han d'accedir a Classroom.

Com entendre les tasques de Classroom (ajuda de Google)

ORGANITZAR LA NOSTRA CLASSE PER TEMES

Hi ha la possibilitat de poder catalogar qualsevol notificació, tasca o pregunta mitjançant l'ús dels temes; així podrem referenciar qualsevol contingut al projecte o unitat didàctica sobre el que estem treballant a cada moment per a posteriorment poder filtrar aquesta informació.


Comments