Google Classroom‎ > ‎

Classe - Preguntes

Les preguntes són una varietat de tasques avaluables, on els estudiants poden debatre una pregunta o un tema plantejat pel professor i veure i respondre (si així ho permet el professor a la configuració de la pregunta) els comentaris dels seus companys.

Pots publicar una pregunta en el flux d'activitats de la teva classe en qualsevol moment. En cada pregunta pots escollir si els alumnes poden editar o no les seves respostes, a més de si poden veure i contestar les respostes d'altres companys. Després de publicar una pregunta, també pots veure el nombre d'alumnes que no han respost.

Anem a la secció TAULER D'ACTIVITAT de Classroom i cliquem a la icona + i escollim  Crea una pregunta :


Se'ns obrirà un quadre de diàleg on es demana:
- A quina classe (o més d'una) volem publicar la tasca
- La pregunta
- Instruccions (opcional)
- Data d'entrega
- Hora (opcional)
- Tema
- Resposta breu o elecció múltiple
- Opcions per als alumnes
Més avall tenim l'opció d'afegir un recurs a la tasca.


L'esborrany de la pregunta es desa automàticament, i es pot consultar a Publicacions desades al Tauler d'activitat de la classe. Quan un professor desa un esborrany d'una pregunta i un altre professor la publica, el professor que la publica s'identifica al flux d'activitats de la classe com autor de la mateixa.

A
l Tauler d'activitat de la classe pots veure el nombre d'alumnes que han respost a la pregunta o que l'han comentat.

ORGANITZAR LA NOSTRA CLASSE PER TEMES

Hi ha la possibilitat de poder catalogar qualsevol notificació, tasca o pregunta mitjançant l'ús dels temes; així podrem referenciar qualsevol contingut al projecte o unitat didàctica sobre el que estem treballant a cada moment per a posteriorment poder filtrar aquesta informació.

Comments