Editorials


https://www.ambientech.org/ambientech/cat

http://www.editorialcasals.com/inici/http://www.ecasals.cat/
http://www.cruilladigital.cat/

http://www.digital-text.com/ca/


Col·lecció d'unitats temàtiques sobre l'eficiència energètica, les energies i les energies renovables.
Col·lecció d'unitats temàtiques sobre la qualitat de l'aire.
Col·lecció d'unitats temàtiques sobre el canvi climàtic.
Col·lecció d'unitats temàtiques sobre els recursos minerals.
Col·lecció d'unitats temàtiques sobre els residus.
Col·lecció d'unitats temàtiques sobre el cicle de l'aigua.

http://www.editex.es/

http://www.educaline.com/

http://www.ktonycia.com/

http://www.macmillan.es/?lang=es

http://www.mheducation.es/


http://www.octaedro.cat/default.asp?id=ca

http://www.oupe.es/es/Paginas/Home.aspx

http://pearson.es/espa%C3%B1a

Jocs en format d'aventura gràfica mitjançant la qual es vol reflexionar sobre com millorar les condicions de mobilitat de tota la societat i sensibilitzar als nenes i joves com a vianants, passatgers i conductors.

http://www.rosettastone.es/educacion-primaria-y-secundaria
Rosetta Stone és l’optima eina digital per l’aprenentatge natural de les llengües estrangeres a la vegada que ofereix una solució per que el professorat pugui fer el seguiment del progrés dels alumnes.

http://www.sangakoo.com/ca

http://www.santillana.es/ca/?ca=cataluna/


http://www.editorialteide.es/cat/home.asp

http://www.lagaleratext.cat/index.php/

http://www.tibidaboedicions.cat/


http://www.vicensvives.com/vvweb/view/pages/p01/load.php?id=13&lang=ca
http://edubook.vicensvives.com/

http://www.wiris.com/es/

Comments