Course Kit de G Suite


Els professors poden utilitzar el kit de classe per a crear i recopilar tasques, enviar comentaris als alumnes i compartir materials a través del sistema de gestió de l'aprenentatge (Moodle) que ja utilitzen.
El kit de classe està integrat amb el Moodle, ja que utilitza la tecnologia Learning Tools Interoperability (LTI). L'administrador ja ha instal·lat el kit de classe al Moodle perquè l'utilitzin els professors i els alumnes.

Els professors poden utilitzar l'eina de tasques del kit de classe per a crear, recopilar i qualificar tasques.
Els professors poden utilitzar l'eina d'inserció de fitxers per a compartir materials en el Moodle.

Les qualificacions assignades a través del kit de classe se sincronitzen amb el Moodle.

Tasques

Els professors creen una tasca al Moodle amb l'eina de tasques del kit de classe. Quan els alumnes lliuren les seves tasques, els professors poden revisar-les, enviar comentaris i qualificar-les. La nota se sincronitza amb el butlletí de notes (qualificacions) del Moodle.

Els alumnes poden adjuntar qualsevol tipus de fitxer a les seves tasques, inclosos:
  • Documents de text, fulls de càlcul o presentacions de Google
  • Documents de text, fulls de càlcul o presentacions de LibreOffice
  • Documents de text, fulls de càlcul o presentacions d'Office
  • PDF
  • Fitxers d'imatge
  • Fitxers de text
  • Fitxers de vídeo (WEBM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEG-PS, WMV, FLV, OGG)
Quan els alumnes lliuren la seva feina, passen dues coses:
  • els alumnes ja no tenen accés per a editar o comentar el fitxer original enviat al professor
  • el kit de classe fa una còpia de seguretat del fitxer lliurat i el desa al Google Drive de l'alumne
Els professors utilitzen una interfície basada en Documents de Google i Drive per a navegar entre els alumnes i els seus fitxers. Si un alumne envia un fitxer que Documents o Drive no admet, el professor el pot descarregar i veure'l en l'aplicació corresponent. Per a obtenir més informació, consulta Fitxers que es poden desar a Google Drive.

Els professors introdueixen la nota de la tasca i els comentaris generals al kit de classe. La nota se sincronitza amb el Moodle i apareix al butlletí de notes (qualificacions) del Moodle. Quan es torna la tasca, la propietat dels fitxers torna a l'alumne i es desa una còpia del fitxer qualificat al Drive del professor.

Materials del curs

Els professors insereixen els materials del curs al Moodle com, per exemple, presentacions de lectura i informació sobre les tasques, desats a Google Drive. Els alumnes poden veure els fitxers inserits i el kit de classe gestiona automàticament la configuració per a compartir i de permisos.Comments