PRESENTACIÓ


Benvinguts/des al web del Departament de Dibuix de l'INS de Terrassa.

Aquest és l'espai del Departament de Dibuix de L'INS de Terrassa. Aquestes pàgines web volen apropar a la comunitat educativa del nostre centre l'activitat educativa que des del nostre Departament es fa, per tant, hi trobareu continguts interessants per a mares i pares, per a la alumnes i per al professorat en general.

La presència curricular de l'especialitat de Dibuix al centre es centra en dues hores setmanals als cursos de 2n i 3r d'ESO, i 3 hores setmanals al quart curs. Alguna matèria optativa a l'ESO és adjudicada en alguns cursos. Al batxillerat, la presència del Departament es concreta només en el Dibuix Tècnic de primer i de segon curs.

Principals objectius del Departament:
1. Desenvolupar el currículum de Dibuix i Educació Visual i Plàstica com a una sèrie de continguts i procediments que ajudin al desenvolupament de la creativitat i al coneixement del món.
2. Contribuir a l'educació integral dels alumnes.
3. Promoure activitats reflexives i crítiques.
4. Treballar els continguts de la matèria i promoure'ls com a una opció de futur, i aportar instrumentalitat per a contribuir a la millora dels resultats acadèmics generals.
5. Promoure dinàmiques de cooperació, cohesió i participació en la comunitat educativa.
6. Aportar informació, orientació i recursos per a l'aprenentatge i la formació.