Administració‎ > ‎

Proves coneixement de valencià

ANY 2014

Calendari de matrícula a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià :
exclusivament de l'1 d'abril al 26 d'abril.


La sol·licitud heu d'emplenar-la a través d'internet. Imprimir les tres còpies i anar al banc a pagar la taxa corresponent. Una còpia serà per al banc, l'altra per a vosaltres i l'altra per a l'administració. Aquesta última heu d'enviar-la per correu certificat a la següent adreça:

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Avda. Campanar, 32
46.015 València
El dia de l'examen heu de presentar-vos amb el DNI i la còpia de l'interessat.

Entrar a la sol·licitud